23948sdkhjf

Försämrat resultat för Sveaskog

Sveaskogs operativa rörelseresultat minskade under det första halvåret 2020. Försämringen var förväntad då produktpriserna successivt sjunkit sedan 2019.

Lite siffror ur Sveaskogs färska rapport: 

  • Nettoomsättningen minskade med sex procent till 3 609 MSEK (3 849) till följd av lägre marknadspriser. Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt åtta procent medan de totala leveransvolymerna ökade med en procent. 
  • Det operativa rörelseresultatet minskade med 19 procent och uppgick till 676 MSEK (832). Lägre priser har delvis kompenserats av högre leveransandel från egen skog. Kostnaderna för skogs- och naturvård har ökat till följd av planerade utökade åtgärder. Vägkostnaderna har ökat bland annat på grund av svåra väderförhållanden under våren. Svenska Skogsplantors resultat var lägre till följd av lägre volymer och högre kostnader.

Sveaskogs vd och koncernchef Hannele Arvonen kommenterar rapporten:
– Det har nu gått ett år sedan jag tillträdde som vd för Sveaskog. Jag kan konstatera att Sveaskog har en nyckelroll i den bioekonomiska värdekedjan. Sveaskog har en mycket viktig uppgift i att säkerställa ökad tillväxt i skogen och därmed uthålligt kunna förse industrin med vedråvara, samtidigt som den biologiska mångfalden ökar. Det är fullt möjligt att åstadkomma detta inom ramen för ett hållbart skogsbruk. Sveaskog står för trygg och hållbar virkesförsörjning som bidrar till regional utveckling genom arbetstillfällen i den bioekonomiska värdekedjan, i skogen och i industrin.

– Sveaskogs balansräkning är stark och tillgången till likviditet och finansiering är god. Sveaskog analyserar effekterna av olika scenarier till följd av coronapandemin och har en åtgärdsplan för respektive scenario, fortsätter Hannele Arvonen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078