23948sdkhjf

Träbygg växer för Vida

Bra efterfrågan under 2020

Rörelseresultatet för första halvåret är 267 miljoner kronor jämfört med 434 miljoner motsvarande period förra året. Vida:s ledning menar att detta efter förutsättningarna är ett bra resultat, som har påverkats av ett högre utbud av sågade trävaror och en nedgång av försäljningspriserna sedan hösten 2019.

Effekterna av Covid-19 har hittills påverkat resultatet i mindre omfattning, den högre efterfrågan i bygghandeln drivet av ”gör det själv”-boomen i stora delar av världen har kompenserat den lägre efterfrågan hos industrikunderna. Det är framför allt leveranser till England, delar av Asien och Mellanöstern som har påverkats negativt medan efterfrågan i Nordeuropa och USA har varit på en högre nivå.

Efterfrågan på sågade trävaror har varit fortsatt god under perioden, vilket tillsammans med gynnsamma valutakurser har genererat fortsatt goda marginaler. Prisnivån för sågade trävaror sjönk under andra halvåret 2019 men har till viss del återhämtat sig under 2020. Covid-19 har påverkat vissa marknader och kundsegment men har kompenserats av högre efterfrågan från bygghandeln på andra marknader. Produktionen och leveranser av sågade trävaror har varit på en högre nivå än motsvarande period 2019.

För Packaging har leveranserna till fordonsindustrin varit på en lägre nivå, bland annat på grund av effekterna av Covid-19. Till viss del har detta kompenserats med högre leveranser till andra kunder. Vida har vidtagit åtgärder som man menar gjort att lönsamheten fortfarande är acceptabel.

Expansionen av modultillverkning av lägenheter fortsätter. Ett fyraårigt avtal för leveranser av lägenhetsmoduler startade under våren och de första leveranserna kommer att ske i september. Uppstartskostnader och ojämn beläggning gör dock att intjäningen under perioden inte varit tillfredställande.

Generellt menar Vida att man ser en fortsatt god marknad för trävaror under inledningen av andra halvåret och med det bibehållen lönsamhet. De negativa effekterna av Covid-19, Brexit och konjunkturen är svåra att överblicka men kommer att påverka Vida i någon form. I det längre perspektivet påverkas resultatet av konjunktur- och valutasvängningar.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094