23948sdkhjf

Sveaskog överklagar allvarlig avvikelse

Menar att man följt de åtgärder som tagits fram

Under vecka 33 fick Sveaskog veta att revisionsbyrån DNV GL hade tilldelat en allvarlig avvikelse kopplat till ett objekt i Arjeplogs kommun. En avvikelse som Sveaskog nu överklagar.

Skogen det handlar om kallas ”Lill-Skarjak” och ligger sydväst om Arjeplog samt avverkningsanmäldes första gången 2016. Objektet är på cirka 39 hektar och efter en omgjord naturvärdesbedömning och avverkningsplanering avgränsades ungefär 25% blivande hänsynsytor.

Motivering för avvikelsen lyder: ”Sveaskog har planerat ett område för slutavverkning. Besök av Skogsstyrelsen visar dock på mycket höga naturvärden av nyckelbiotopklass. Sveaskogs naturvärdesbedömning identifierar naturvärden såsom naturvärdesträd samt död ved men ej i samma frekvens som Skogsstyrelsen och därmed når man ej samma målklassning av området. Då detta är en upprepning inom samma geografi betyder det att tidigare korrigerande åtgärder ej haft önskad effekt. Därför är detta en allvarlig avvikelse.”

Sveaskogs skäl för att överklaga sammanfattas med att i och med att Sveaskog följt de rutiner om second opinion som togs fram vid avvikelsen 2016 och detta objekt är under pågående utredning, där nästa steg är en kalibreringsövning med Skogsstyrelsen, påvisar det tydligt att vi följt de åtgärder som tidigare tagits fram. Det beskrivs inte heller som en tydlig nyckelbiotop i Skogsstyrelsens andra bedömning och kan därför inte klassas som en upprepning av tidigare avvikelser i området och därmed inte heller anses vara en allvarlig avvikelse.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094