23948sdkhjf

SCA avvecklar verksamhet - 800 anställda berörs

SCA inleder förhandlingar om avveckling av tryckpapperstillverkningen vid Ortviken. 800 anställda berörs. Samtidigt investerar de 1,45 miljarder i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa (CTMP).

SCA producerar idag bestruket och obestruket tryckpapper på tre pappersmaskiner vid Ortviken med en årlig omsättning om cirka SEK 4 miljarder. Efterfrågan på tryckpapper i Västeuropa har krympt med cirka fem procent per år från 2008. Under coronapandemin har efterfrågan minskat med ytterligare 30-40 procent och produktionen vid Ortviken har fått anpassas till den minskade orderingången. Den lägre efterfrågan kombinerad med en svag prisutveckling har orsakat att verksamheten nu har negativ lönsamhet.

Den avveckling av tryckpapperstillverkningen vid Ortviken som SCA nu föreslår, innebär att cirka 800 anställda kan komma att beröras, framför allt på Ortvikens pappersbruk, men även i andra delar av SCAs verksamhet.

– Med dagens förslag vill vi fortsätta utveckla en stark, hållbar och lönsam industri kring vår förnybara råvara, säger vd Ulf Larsson. Effekterna blir omfattande och vi kommer att på ett ansvarsfullt sätt söka bästa möjliga lösningar för de berörda.

Samtidigt som avvecklingen avser SCA investera för en årlig produktion av 300 000 ton CTMP-massa vid Ortviken, där befintlig infrastruktur planeras att användas.  Förväntad produktionstart  i den nya anläggningen är början av år 2023. SCA har idag en kapacitet på 100 000 ton CTMP-massa vid Östrands massafabrik. Denna produktion kommer att upphöra när den nya anläggningen tas i drift. Detta möjliggör en framtida ökning av produktionen av sulfatmassa vid Östrands massabruk.

 Våra massakunder vill att vi växer med dem inom produktsegment som förpackningskartong och hygienprodukter, segment med en god tillväxt, säger Ulf. I linje med vår strategi, har vi steg för steg minskat vår exponering mot tryckpapper. Nu inleder vi förhandlingar om att helt lämna detta produktsegment.

Planerna på en avveckling av pappersproduktionen vid Ortviken,en investering i CTMP-produktion och effekterna på SCAs övriga verksamhet, kommer nu att bli föremål för MBL- förhandlingar. I andra länder än Sverige kommer anställda att bli informerade och konsulterade i enlighet med gällande regelverk

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093