23948sdkhjf

Ny studie kartlägger skogens olika värden

Våra skogar levererar en mängd ekosystemtjänster eller värden som virke, bär, svamp, vilt och rekreation, men hur många tjänster och hur mycket av varje tjänst som en skog levererar förändras med dess ålder. Gamla skogar ger mest värde, visar forskare från Umeå universitet, SLU i Uppsala och Göteborgs universitet i en ny studie.

Forskargruppen har undersökt trädtillväxt, kolinlagring i marken, markvegetationens artrikedom och förekomst av blåbär, viltfoder och död ved. Medan träden blev allt större upp till en ålder av 70-100 år, vilket är när skogar normalt avverkas, fanns de flesta andra värdena i äldre skogar. 

– Våra resultat visar att om skogar tillåts blir gamla levererar de mer av många ekosystemtjänster, och det ryms fler värden i en och samma skog, säger Micael Jonsson, universitetslektor på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, huvudförfattare till studien.

Den höga mångfalden av ekosystemtjänster i äldre skogar är på bekostnad av trädtillväxten, som är låg i gammal skog.

– Det finns en tydlig avvägning mellan trädtillväxt och förekomsten av andra ekosystemtjänster. Denna avvägning verkar ofrånkomlig eftersom den förmodligen beror på att träd i yngre, likåldriga, skötta skogar konkurrerar ut de växter som är grunden för andra ekosystemtjänster, säger medförfattare Jan Bengtsson, professor vid SLU i Uppsala.

En av slutsatserna från studien är att när man avverkar ganska unga skogar, som i dag, får man skogar med färre och lägre nivåer av många av skogens värden – utom för trädtillväxt.

– Man diskuterar nu inom skogsnäringen att sänka avverkningsåldern, och vi visar här att det skulle kunna få ytterligare negativa konsekvenser för många ekosystemtjänster, säger medförfattare Tord Snäll, professor vid SLU i Uppsala.

Blandningen av olika trädslag är också viktigt för skogens värden.
– Vi kunde tydligt se att beståndsålder är något som man måste ta hänsyn till, eftersom flera av skogens värden förändras så dramatiskt över tid, men även att trädslagsblandningen i beståndet spelar stor roll, säger Micael Jonsson.

Studien är baserad på data från den svenska Riksskogstaxeringen, och styrker tidigare studier från forskargruppen; att blandbestånd och bestånd som tillåts bli äldre än 100 år är av stor betydelse.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078