23948sdkhjf

Skogforsk: Skogen redo för snabba förändringar

Ledare från Direktkontakt Skog nr. 5

”Coronasommaren” går nu mot sitt slut. De flesta av oss har semestrat hemma och gjort små utflykter i Sverige. Det är väl inget konstigt med det tänker jag, så var ju alla somrar under min uppväxt på 1970- och 80-talen. Jag tror att sommarens lugna tempo och eftertanke har gjort att allt fler insett att skogens nyttor är avgörande i återhämtningen efter coronapandemin och för omställning till hållbar samhällsutveckling. Tänk att det ska behövas en pandemi med råd om social distansering och uppmaning att träffas utomhus för att fler ska upptäcka skogens storhet och möjligheter! Det är min förhoppning att allt fler nu vill lära sig mer om skogen – och om hur brukande och bevarande kan gå hand i hand för att bidra till FN:s samtliga globala mål för hållbar utveckling.

Under våren har vi på Skogforsk blickat framåt för att revidera den forsknings- och innovationsstrategi som lägger grunden för vår verksamhet. Samtidigt pågår också regeringens arbete med en ny forsknings- och innovationsproposition som enligt planerna ska komma under senhösten.

Följande fem angelägna områden för forskning och innovation utgör grunden för Skogforsks prioriteringar framåt och dessa har vi också skrivit om i ett forskningspolitiskt inspel till regeringens kommande propositionen:

  • Forskningsprogram om effekter av skadegörare i skogen

  • Hållbar tillgång på skogsråvara

  • Smart hänsyn i skogen

  • Fossilfri skörd och transport

  • Utveckling och tillämpning av ny teknik

Skogsbranschen framställs ibland som konservativ och obenägen att förändra sig. Det är helt fel! Vår bransch anpassar sig och tar åt sig nya möjligheter i högt tempo. Den digitala utvecklingen inom såväl skogsbruket som i värdekedjorna som följer därefter är påtaglig. Digitala beslutsstöd används på bred front för att planera skogsskötsel och skörd. Virkesegenskaper mäts under skörd och möjliggör både effektivare råvaruanvändning och transport. Men det finns mycket kvar att utveckla som vi adresserar i de prioriterade områdena ovan. Den pågående pandemin har visat att snabba förändringar är möjliga och det är inspirerande. Och samtidigt utmanande.

Forskningspolitiken i Sverige har högt ställda ambitioner och Sverige finns gedigen kunskap och tradition av brukande av den rika skogsresursen. För att forskningsresultat och innovationslösningar snabbt ska börja användas i daglig drift behövs en effektiv brygga mellan forskning och skogsbruk. Här spelar Skogforsk en central roll med sitt mycket starka stöd från skogsbruket och den mycket nära relationen till universitet och högskolor i Sverige och resten av världen.

Riksdag och regering har säkerligen mycket att tänka på inför höstens propositioner. En sak är i alla fall säker, med en fortsatt satsning på forskning och innovation i skogsbranschen och på de prioriterade områdena som anges ovan, kommer Sverige att få en skjuts framåt i återhämtningen efter Coronapandemin på många plan. Skogen skapar arbetstillfällen, välfärd och välbefinnande. Samtidigt ökar klimatnyttan – både genom kolbindning i den växande skogen och substitution av fossilbaserade material. Ingen annan bransch kan ge alla dessa nyttor på en gång!

Charlotte Bengtsson, vd Skogforsk

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.081