23948sdkhjf

Säkerhetsfilmer om sågverk

Ska öka säkerhet för anställda och besökare

STTF har de senaste åren producerat en rad filmer för utbildning om sågverkens olika moment. Nu pågår förberedelser för två filmer om säkerheten i sågverken, Säkra sågverk och Säkerhetsfilm för besökare.

Industriarbetsgivarna, Unionen och GS Facket ingår i samverkansorganet SAR (Sågverksavtalets Arbetsmiljöråd) som har vänt sig till Prevent för att ta fram ett arbetsmiljömaterial för att stärka arbetsmiljöarbetet och säkerhetskulturen på sågverken. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.

Vi kommer att producera en webbutbildning, där vi tar upp vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom samtliga arbetsmiljöområden och även belyser specifika risker inom de olika produktionsavdelningarna, berättar Prevents projektledare Nathalie Robert Edgar. Vi kommer även att uppdatera och digitalisera våra befintliga checklistor för sågverk. Allt med syfte att underlätta för chefer och skyddsombud i sitt arbetsmiljöarbete och öka säkerheten på våra sågverk.

På grund av pandemin har man fått skjuta fram filmningen något men planerar fortfarande för en lansering i slutet av 2020. Filmning kommer nu att genomföras på Sandåsa Timber och Bravikens sågverk och sker i månadsskiftet augusti/september.

De som ingår i projektgruppen förutom Nathalie Robert Edgar är Åsa Dahlfors, Industriarbetsgivarna, Anna-Karin Mattsson, Unionen, Patrik Karlsson, GS Facket och Tomas Ivarsson, STTF.

Förberedelsearbetet beträffande den andra filmen kallad Säkerhetsfilm för besökare pågår också för fullt. Initiativet till en säkerhetsfilm kom ursprungligen från sågverket Moelven Valåsen och nu drivs projektet vidare i samverkan med ingenjörsföreningen STTF. Tomas Ivarsson betonar nyttan med att få tillgång till filmer om säkerhet.

Den tekniska nivån hos sågverken är hög och många maskiner är mer eller mindre obemannade och kan starta utan större förvarning. Dessutom kan trafikintensiteten vara omfattande både på timmerplan och på sågområdet. Sikten kan vara begränsad hos de stora lastmaskinerna och truckarna och skulle olyckan väl vara framme är det som regel förödande. Filmens längd blir cirka 6 minuter och beräknas att vara klar i mitten av september.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094