23948sdkhjf

"Det finns stora möjligheter att använda skogsråvara för mer förnybara drivmedel"

Regeringen vill förstärka bränslebytet genom successivt ökade kvotnivåer i reduktionsplikten fram till 2030. Sveaskog välkomnar tydlighet i reglerna och den ökade ambitionsnivån, eftersom bolaget är en viktig aktör för att uppfylla regeringens mål.

– Det är bra att det nu finns en mer ambitiös plan och tydliga spelregler för detta. Det är hög tid att ställa om till ett fossilfritt samhälle och skogsråvara med hög koldioxidreducerande effekt är en nyckel i det, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.

”Bränslebytet genomförs genom en reduktionsplikt som innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av hållbara biodrivmedel. Regeringen avser att fatta beslut om successivt ökade kvotnivåer i reduktionsplikten fram till 2030", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Sveaskog har investerat i verksamheter som arbetar med utvinning av förnybara drivmedel från skogsråvara. Sveaskog är delägare i bioraffinaderiet Sunpine, som tillverkar tallolja, och i Suncarbon AB, som utvecklat en teknik för att framställa ligninolja ur massabrukens svartlut för att ersätta fossil olja, och raffineras till diesel eller bensin.

– Det finns stora möjligheter att använda skogsråvara för mer förnybara drivmedel. För bioeldade kraftvärmeverk finns spännande lösningar där pyrolysteknik används för att utvinna kolväten, som ersätter fossil olja. Motsvarande kan göras på sågverk där sågspån kan förädlas med pyrolysteknik, det görs till exempel på Setras sågverk i Gävle. Sverige behöver fler anläggningar som Sunpine och Suncarbon, som utnyttjar restströmmar från massaindustrin. En viktig lösning är skogsbaserad etanol, som har högst reduktionstal av all etanol, säger Fredrik Klang.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094