23948sdkhjf

Avverkningen ökade 2019, spås minska 2020

Bruttoavverkningen 2019 uppgick till drygt 94 miljoner skogskubikmeter, enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen. I år väntas avverkningen minska till 91 miljoner skogskubikmeter vilket är ungefär lika mycket som bruttoavverkningen under 2018.

Bruttoavverkningen 2019 är en ökning med tre procent i jämförelse med 2018. Avverkningen under 2020 beräknas enligt Skogsstyrelsens prognos minska till 91 miljoner skogskubikmeter. Det beror främst på förväntad minskad produktion av sågade trävaror och pappersmassa.

Den avverkade volymen av alla trädstammar som helt eller delvis tas tillvara uppgick 2019 till drygt 75 miljoner kubikmeter. Knappt hälften bestod av sågtimmer av barrträd, drygt 40 procent av massaved, sju procent av brännved samt någon procent av övrigt virke.

Avverkningen av barrträd har ökat med 2,5 procent och avverkningen av massaved med 4,6 procent jämfrt med 2018. Under 2019 var importen av rundvirke preliminärt 7,7 miljoner kubikmeter vilket är omkring 0,6 miljoner kubikmeter mindre än året innan. Exporten var preliminärt 0,8 miljoner kubikmeter vilket är ungefär 0,1 miljoner kubikmeter mer än under 2018.

Över hälften av den avverkade volymen kommer från föryngringsavverkning, knappt en tredjedel från gallring och resten från övrig avverkning.

Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en tredjedel och lövträd drygt en tiondel.

Nettoavverkning: Total avverkad stamvolym ovan stubbskäret exklusive kvarlämnade fällda hela träd, toppar, bark och kvarlämnade stamdelar. Uttrycks i fast kubikmeter under bark (m3f ub) som avser stamvolymen förutom bark, topp och grenar.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik, förutom uppgifter om gallrad och föryngringsavverkad areal och avverkningsvolym fördelad på trädslag respektive gallring-/föryngringsavverkning.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125