23948sdkhjf

Skogsstyrelsen begär 360 miljoner av regeringen

Utan mer pengar klarar inte myndigheten sina åtaganden vad gäller fjällnära skog.

Skogsstyrelsen begär ytterligare 360 miljoner kronor i anslag av regeringen för år 2021. Pengarna behövs för att kunna betala intrångsersättning för de stora volymer nekad avverkning i fjällnära skog som bedöms bli aktuella under det kommande året.

– Det handlar om stora kostnader som är följden av dels beslut enligt lag, dels ett stort inflöde av ansökningar om avverkningstillstånd, säger generaldirektör Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen.

Markägare som nekas tillstånd att avverka i fjällnära områden på grund av mycket höga naturvärden har rätt till ersättning, enligt en dom från i maj i år. Nu ökar antalet ansökningar och ansökt areal kraftigt. Enbart under september fick Skogsstyrelsen in ansökningar om avverkning i fjällnära skog på cirka 8 500 hektar. Tidigare har den totala arealen ansökningar per år legat på cirka 3 000 hektar i genomsnitt.

I regeringens förslag till budget för år 2021, får Skogsstyrelsen 193 miljoner kronor att använda till intrångsersättning i fjällnära områden samt till områdesskydd och naturvårdande skötsel. Men Skogsstyrelsen bedömer att kostnaden enbart för intrångsersättning i fjällnära områden kommer att uppgå till 360 miljoner kronor under år 2021.

– Utan förstärkt anslag klarar vi inte att betala ut alla ersättningar i fjällnära skog under 2021 utan att överskrida anslagsramarna. Vi kommer inte heller att kunna skydda nya områden i övriga delar av landet och måste lägga planerna på skötsel av skyddade områden på is, säger Herman Sundqvist.

Förarbetet till budgeten gjordes i våras. Sedan dess har förutsättningarna ändrats i fjällnärafrågan, i och med att Mark- och miljööverdomstolen har klargjort markägarnas rätt till ersättning.

– Skogsstyrelsens budget behöver helt enkelt anpassas utifrån de nya förutsättningarna, säger Herman Sundqvist.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093