23948sdkhjf

Södra står stabila

Södras omsättning tredje kvartalet uppgick till 4 925 miljoner (5 391) och rörelseresultatet till 93 miljoner (512). För årets första nio månader var rörelseresultatet 541 miljoner (2 520). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till tre procent (16) och soliditeten till 57 procent.

– Världsekonomin förväntas krympa under innevarande år som en effekt av covid‑19, även om vi ser viss återhämtning under senare tid. För en mer stabil och hållbar vändning kommande år krävs att osäkerheten kring pandemin minskar. Med rådande marknadsförutsättningar och den geopolitiska oro som finns får rörelseresultatet hittills i år anses vara stabilt, säger Peter Karlsson, tf vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

– Såväl omsättningsminskningen som resultatnedgången förklaras av betydligt lägre prisnivåer för avsalumassa jämfört med motsvarande period föregående år. En svagt positiv prisutveckling har medfört att prisnivåerna låg något högre vid kvartalets utgång än vid årets början. Prisnivån på sågade trävaror hittills under året understeg förra årets första nio månader. Efterfrågan på Södras huvudprodukter var fortsatt god och produktionen låg på en stabil och hög nivå, säger Peter Karlsson.

Kraftsamling inom Södras hela kedja från ägare, entreprenörer, medarbetare och industri i kombination med gynnsam väderlek har begränsat skadeverkningarna av granbarkborreangreppen. Även om skadorna jämfört med föregående år har halverats, är de på en fortsatt extremt hög nivå och ligger i storleksordningen 1 miljon m3fub på Södras medlemsfastigheter.

– En central del i Södras strategi för hållbar och lönsam tillväxt är effektivt nyttjande av skogsråvaran. Därför är vi stolta över att vi i början av oktober invigde världens första fossilfria biometanolanläggning vid massabruket i Mönsterås. Anläggningen är ett av skogsnäringens många bidrag i omställningen till en bioekonomi, säger Peter Karlsson. 

Biometanolen framställs av den råmetanol som uppstår vid massatillverkningen och är en del i den cirkulära process som redan finns vid massabruket. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125