23948sdkhjf

Sveaskog fick förväntad nedgång

Lägre priser men bra verksamhet

Nettoomsättningen minskade med nio procent till 4 916 miljoner kronor (5 396). Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt nio procent medan de totala leveransvolymerna i stort sett var oförändrade.

Det operativa rörelseresultatet minskade med 28 procent och uppgick till 812 miljoner kronor (1 133). Resultatförsämringen förklaras främst av lägre priser och ökade kostnader för skogs- och naturvård samt vägar, men har delvis kompenserats av högre andel leveranser från egen skog. Leveranser från externt anskaffad skogsråvara har minskat.

Direktavkastningen, mätt under tolv månader, uppgick till 3,7 procent (5,4).

Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 464 miljoner kronor (426). Värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.

Resultatet för perioden januari–september uppgick till 1 035 miljoner kronor (1 286), motsvarande 8,74 kr (10,86) per aktie.

– En resultatminskning har varit förväntad då priserna på våra produkter successivt sjunkit under 2019 och trenden har fortsatt in i 2020, säger vd Hannele Arvonen. Vår verksamhet har hittills bedrivits utan några större operativa störningar med anledning av coronapandemin. Vi bidrar till samhällets återhämtning genom att stödja lokala entreprenörsföretag och genom att avstå hyresdebitering till företag som är beroende av turism. Nyligen lanserade vi en ny webbportal som riktar sig till alla våra entreprenörer. Det är en unik satsning som ska ge våra viktiga entreprenörer en rad fördelar och stärka vår gemensamma affär.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.147