23948sdkhjf

Sveaskog är med och räddar vitryggen

Vitryggig hackspett är akut utrotningshotad men en viktig nyckelart i svensk natur. Trivs och häckar vitryggen i ett landskap kan man räkna med att en rad andra hotade och rödlistade arter också trivs där.

För att häcka vill den vitryggiga hackspetten ha löv- och insektsrika och fuktiga miljöer med stor tillgång till död ved. Med 1900-talets skogsbruksideal, där produktion och virkesförråd var allt, försvann mycket av den vitryggiga hackspettens naturliga livsmiljöer. Det fick till följd att arten trängdes undan allt mer.

Sedan ett par år tillbaka bedriver Järvzoo Nordens vildmarkspark i Järvsö uppfödning av fåglar i hägn, vilka sedan ska sättas ut i lämpliga miljöer.

I somras påbörjade Sveaskog och Järvzoo ett samarbete runt bevarande av vitryggig hackspett, där Sveaskog är med och finansierar ett fågelhägn där parkens besökare kan se och lära sig om hackspetten. Sveaskog förbinder sig också att bedriva ett aktivt naturvårdsarbete för att gynna vitryggen. Det innebär att restaurera hackspettvänliga landskap i form av sammanhängande miljöer med lövskog, fukt och döda träd.

Under kommande åren kommer ett antal fåglar att släppas ut i dessa lämpliga naturområden.

– För att den vitryggiga hackspetten ska kunna överleva på lång sikt behövs ett antal hundra häckande par. Lyckas vi med det, och med tanke på att den vitryggiga hackspetten är en så kallad paraplyart, kommer fler arter att dra nytta av att den fortlever, säger Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog.

Flera av Sveaskogs ekoparker kommer förhoppningsvis att bli lämpliga biotoper för den vitryggiga hackspetten. Hornsö i Småland, Färna i Västmanland och Rosfors och Storklinten i Norrbotten är några exempel på områden där Sveaskog jobbar långsiktigt för att öka såväl lövskog som mängden död ved.

 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078