23948sdkhjf

Ny inventering av skyddsvärd fjällnära skog

Det finns över 500 000 hektar skyddsvärd produktiv skog i områden nära fjällen i Sverige. Det visar en ny inventering som Naturvårdsverket har gett i uppdrag åt länsstyrelserna i Dalarna, Västerbotten, Jämtland och Norrbotten att utföra. Inventeringen ger viktig kunskap både till markägare och de myndigheter som arbetar med att skydda och bevara natur.

Den svenska fjällnära skogen utgör ett unikt landskap. Naturskogarna i fjällområdet är ett av de få intakta och största skogslandskap som fortfarande finns kvar i Europa och det är därför av internationellt intresse att de kan bevaras.

– De fjällnära skogarna är stora naturskogar som inte varit kalavverkade och vanligen endast ringa påverkade av äldre tiders huggningar. Så pass stora och sammanhängande naturskogar är det ont om på andra platser i länet. I sådana skogar finns det goda förutsättningar för ett rikt biologiskt liv, de kan vara viktiga för ursprungsbefolkning och erbjuda upplevelserika miljöer för människors friluftsliv. Dalafjällen är skyddade till stor del men den fjällnära dalaskogen är inte skyddad i lika hög grad. Vi har ett stort ansvar för att bevara den fantastiska fjällskogen, såväl regionalt som nationellt och globalt, säger Jemt Anna Eriksson, enhetschef på enheten för naturskydd på Länsstyrelsen i Dalarna.

I Dalarna finns totalt 13 700 hektar skogsmark nära fjälltrakter som är skyddsvärd på grund av sina höga naturvärdens skull, varav 9 000 hektar produktiv skogsmark ovan gränsen för fjällnära skog och 4 700 hektar nedanför gränsen.

Ungefär 30 procent av den inventerade skogen är privatägd. Övriga delar ägs av Sveaskog, Billerud- Korsnäs och besparingsskogar.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har fått materialet och nu startar ett nationellt arbete för att diskutera hur denna kunskapssammanställning ska hanteras vidare.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079