23948sdkhjf

Skogs-barometern: Skogsägare är oroliga för äganderätten

Fler skogsägare än tidigare tror på stigande fastighetspriser vilket kan kopplas till begränsad tillgång på mark. I årets undersökning har i stället äganderätten seglat upp som det största orosmolnet för skogsägare. Det visar undersökningen Skogsbarometern, från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Priset på skogsmark fortsätter uppåt och sju av tio skogsägare tror på stigande fastighetspriser de kommande tre åren. Även om gapet minskar är det fortsatt stora geografiska skillnader på hur mycket skog man får vid en investering på tre miljoner kronor. I södra Sverige får man i genomsnitt 26 hektar medan man i norr får 100 hektar för samma summa.

– I årets undersökning ser vi tydligt att de som redan har skog fortsätter investera och öka sina arealer. Under de kommande fem åren beräknas skogsmark för 120 miljarder byta ägare. Många skogsägare svarar att de sparar skogen inför ett framtida ägarskifte, säger Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk, Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult).

Skogsägarnas syn på timmerpriserna är mer positiv än i fjol och 44 procent tror på stigande priser de närmaste åren jämfört med 30 procent förra året. Samtidigt har man fortsatt en pessimistisk syn på prisutvecklingen på massaved där endast 27 procent tror på högre priser. Samtidigt är det ungefär lika många som tidigare år som avser att avverka. Det faktiska utfallet brukar dock alltid bli högre.

I årets undersökning ser vi även en ökad andel som är bekymrade för att eventuella framtida begränsningar av äganderätten ska försvåra för dem som skogsägare. Mest oroliga är skogsägare i Svealand och ägare av mindre skogsfastigheter.

– Det är första gången som äganderätten oroar skogsägarna mest. Oavsett syfte med att äga skog vill man så klart ha tydliga förutsättningar. Låt oss tro att Skogsutredningen som presenteras nästa vecka kan bringa klarhet om äganderätten och hur den kan förenas med det viktiga arbetet med naturvärden och biologisk mångfald, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank.

Endast 38 procent av skogsägarna har lån på sin skogsfastighet. Vanligast är att de under 40 år har lån (88 procent). Bland skogsägare över 60 år är det 25 procent. Bland dem som har lån har drygt hälften (55 procent) en belåningsgrad under 30 procent av marknadsvärdet. Samtidigt ser 54 procent positivt på lönsamheten i dag och på tre års sikt.

– Den låga belåninggraden är positiv för skogägarna som blir mindre känsliga för svängningar i konjunkturen och ger dem ett större utrymme att agera på det som kan påverka dem nu och planera framåt. Det är en bidragande orsak till att man anser sig ha en god lönsamhet och fortsätter investera långsiktigt i skog, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Tips till Sveriges skogsägare

  • Gör en skogsbruksplan och håll den uppdaterad.
  • Ta hjälp av experter med både ekonomin och skogen. Det tar tid att reparera misstag i skogen.
  • Håll koll på virkesmarknaden och avverka i tid.
  • Skaffa dig kunskap. Skog är en fantastisk tillgång och ju mer du kan om skogsbruk, marknaden och utvecklingen, desto mer ger det dig att vara skogsägare.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078