23948sdkhjf

Norra skog kvalitetssäkrar sina skördare

Norra skog har givit Biometria i uppdrag att kvalitetssäkra ytterligare drygt 70 av sina skördare. Driftsättning, utbildningsinsatser och provmätningar beräknas vara klara nästa höst och innebär att Norra skogs 27 000 medlemmar garanteras att varje enskilt träd ger högsta värde tillbaka. 

Uppdraget, som påbörjades redan 2018 med kvalitetssäkringen av cirka 35 skördare, har nu utökats sedan Norrskog och Norra skogsägarna gått samman till Norra skog. Utfallet på de maskiner Biometria tidigare driftsatt för Norrskog var så pass bra att Norra skog väljer att kvalitetssäkra en betydligt större del av sina skördare. I dagsläget är cirka 20 av de drygt 70 skördarna driftsatta.  

Driftsättningen innebär en hel del arbete för Norra skog, men uttaget av virke har ökats från varje enskilt träd vilket gett mer virke per mätt stock jämfört med om skördaren inte varit kvalitetssäkrad.

− Vi räknar med en intäktsökning om två miljoner kronor årligen tack vare kvalitetssäkringen. Ökningen kommer av att vi kan sänka det förväntade övermålet med ~2 cm vilket ger ett ökat och optimerat volymsuttag på längden på varje enskilt träd, det motsvarar 8 000 m3f per år för Norra Skog. Vi ser även en potential att öka uttaget av timmer tack vare det sänkta övermålet, drygt 5 000 m3f vilket motsvarar drygt två miljoner kr, säger Jonas Byström, delansvarig för projektet och produktionsansvarig Virke vid Norra skogs fältområde öst.

Norra skog har tidigare själva följt data från skördarna, men nu går Biometria som oberoende part in och levererar och granskar datan på hur skördarnas mätning fungerar. Resultatet blir att de justeringar som sedan kan göras ger ännu högre kvalitet på virket som kommer till industrin.

− Ytterligare en effekt är att vi genom kvalitetssäkringen kan ge varje enskild medlem vi avverkar åt en garanti om att oavsett skördare som utför uppdraget, uppnås likvärdiga resultat och till samma höga kvalitet. När skördaren är godkänd kan vi garantera en väldigt bra mätning oavsett entreprenör. Det betyder i sin tur att varje medlem garanteras högsta möjliga värde vid apteringen och därmed rätt betalning, säger Jonas Byström.

Rätt produkter kan tas ut redan i skogen, vilket gör att transporterna blir bättre från början och massaved slipper ta omvägen via sågverket. Det är ännu för tidigt att säga hur stor påverkan detta kan ha på miljön, men om ett år kommer data att kunna tas ut på detta.

− Bättre längder och dimensioner ger ett högre virkesvärde. Det är bra för miljön, eftersom transporterna blir mer exakta från skogen, och ger bättre vinster till markägarna. För Biometria innebär det att vi behöver nyrekrytera en tjänst vilket gör att vi kommer att kunna möta våra kunders önskemål i Norrland bättre, säger Jonas Hemmingsson, chef över fältverksamheten vid Biometria

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094