23948sdkhjf

Sveaskog svarar om samebråket

Som Skog supply tidigare har rapporterat ligger samebyn Luokta-Mávas och Sveaskog i fejd med varandra, angående avverkningar inom renskötselområdet. Här svarar Sveaskog på några frågor om tvisten.

Hur stort område var tänkt att avverkas i Luokta-Mávas?  
Vi hade planerat för att avverka totalt 715 hektar fördelade i mindre avdelningar under ett antal år. Sveaskogs produktiva skogsmark i Luokta-Mávas är ungefär 36 000 hektar.

Har marken här varit brukad tidigare?   
Skogarna är brukade och gallrade och vi har varit öppna med att vi haft för avsikt att bedriva skogsbruk i området. 

Finns det skyddsvärda delar av skogen som ni inte avverkar?
Ja, markerna i Luokta-Mávas innehåller ett antal nyckelbiotoper och dessa var självklart inte planerade att avverkas.

Varför tar inte Sveaskog ut timmer från någon annan plats? 
Sveaskog vill bruka produktionsskogar oavsett var de finns. Den största delen av Sveaskogs mark – 70 procent – ligger inom renskötselområden.

Vilken hänsyn tar Sveaskog inför avverkningar i renskötselområde?  
Vi planerar vår skogsskötsel för att garantera tillgång till viktiga, sammanhängande betesområden och undantar viktiga hänglavsskogar.

Hur många samråd med samebyar har Sveaskog per år?  
Sammanlagt genomför Sveaskog drygt 160 samråd, varje år, med renskötseln. Både samebyarna och Sveaskog lägger ner mycket arbete i förberedelser inför ett samråd.
      
Strider det mot FSC-certifieringen att avverka i samebyar?
Nej, det gör det inte. Det finns ett omfattande regelverk i FSC för att säkerställa samernas rättigheter. Vårt certifikat granskas årligen av en extern revisor.
  
Kan samebyn överklaga avverkningar?
Ja, klagomål på en certifikatsinnehavares skogsbruk kan lämnas in till svenska FSC. FSC löser inte rättsliga tvister utan ska säkerställa att samisk hävdvunnen renskötsel har möjlighet att påverka hur skogsbruksåtgärder genomförs inom samebyn.

Backade ni bara för att stödet för samebyn blev så stort?
Självklart påverkar kritiken. Men det främsta skälet är att vi vill hitta en lösning för samplanering med samebyn. Det viktigaste just nu är att återskapa en dialog, för att hitta en långsiktig väg framåt tillsammans.

Vad händer nu?
Det viktiga nu är att vi bjuder in till en öppen dialog för att hitta nya vägar framåt med bland annat bra samplanering.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094