23948sdkhjf

Ny dom: Skogsstyrelsen måste utreda mer kring lavskrikorna

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har meddelat dom i fyra ärenden där Skogsstyrelsen förbjudit markägare i Gävleborg att avverka på grund av fågeln lavskrika. Domarna innebär att ärendena skickas tillbaka till Skogsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Bakgrunden till den rättsliga processen är att Skogsstyrelsen förbjöd fyra markägare att avverka då de avverkningsanmälda områdena ligger inom revir för den hotade fågeln lavskrika. Skogsstyrelsen bedömde att de planerade avverkningarna var förbjudna enligt artskyddsförordningen.

Tre av besluten om förbud att avverka fattades 2016, det fjärde beslutet 2018. Besluten överklagades av markägarna och Mark- och miljödomstolen gav i augusti 2019 markägarna klartecken att avverka. Domarna överklagades dock av fyra ideella föreningar till MÖD.

MÖD gör nu en annan bedömning än den lägre instansen mark- och miljödomstolen som gav markägarna rätt att avverka. Dels undanröjer MÖD dessa domar, dels återförvisar MÖD målen till Skogsstyrelsen.

I domskälen skriver MÖD att Skogsstyrelsens utredningar i målen inte ger tillräcklig stöd för att helt förbjuda avverkningarna i de fyra aktuella fallen. Å andra sidan finns inte heller stöd för att tillåta de anmälda avverkningarna ”utan att samtidigt förelägga verksamhetsutövaren att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön”. Prövningarna av vilka åtgärder som kan bli aktuella att vidta, bör göras av Skogsstyrelsen, och därför skickas ärendena tillbaka till myndigheten för fortsatt handläggning.

– Nu har MÖD sagt sitt, och vi kommer nu att återuppta handläggningen av ärendena så snart som möjligt, säger Charlotta Ryd, distriktschef på Skogsstyrelsen i Gävleborg.

  Ersättningsfrågan har inte varit uppe till prövning i de aktuella domarna.

  Kommentera en artikel
  Meddela redaktionen
  Utvalda artiklar

  Sänd till en kollega

  0.14