23948sdkhjf

Sveaskog ändrar metod för värdering av skogstillgångar

Sveaskog har beslutat att från och med fjärde kvartalet 2020 börja tillämpa en värderingsmetod för företagets skogstillgångar som bygger på marknadsdata. Värdet på skogstillgångarna bedöms uppgå till mellan 78 och 83 miljarder kronor, att jämföra med värdet i det tredje kvartalet som var 34 miljarder kronor.

Skogstillgångar definieras som växande skog samt tillhörande skogsmark. Skogsmarken, som för närvarande redovisas till anskaffningsvärde, kommer att beräknas med hjälp av den så kallade omvärderingsmetoden. Sveaskog har noterat att flera skogsföretag infört eller planerar att införa motsvarande redovisningsmetod.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078