23948sdkhjf

Skogsstyrelsen dokumenterar naturvärden på nytt sätt

Vid årsskiftet slutade Skogsstyrelsen att registrera nyckelbiotoper i samband med att en anmälan eller ansökan om avverkning kommer in till myndigheten.

– Vi kommer att dokumentera naturvärden som har betydelse för handläggningen av ärendet utifrån de lagkrav som finns, säger Magnus Viklund, chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen.

Beslutet har tagits därför att Skogsstyrelsen kommit fram till att det är olämpligt att blanda tillsyn och nyckelbiotopsinventering eftersom nyckelbiotoper inte regleras i lag. Tillsyn innebär att myndigheten kontrollerar att lagstiftningen följs, till exempel i en granskning av en ansökan om skogsavverkning.

Beslutet om nyckelbiotoper har väckt stark kritik från miljörörelsen och länsstyrelser. En del lyfter fram att risken ökar för att områden med nyckelbiotopskvalitet kommer att avverkas.

– Man kan argumentera för att det är en ökad risk, men Skogsstyrelsen måste agera inom ramarna för vad som är tillbörligt vid tillsyn. Det konstruktiva i det här läget, för att hantera risken, är att hela skogssektorn tar fasta på allt som går att fortsätta med och även utveckla det för att verka för god naturvård, säger Magnus Viklund.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109