23948sdkhjf

God efterfrågan ger plus hos Setra

Träindustriföretaget Setra redovisar för 2020 ett rörelseresultat på 117 (8) miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 4 131 (4 264) miljoner kronor. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 61 (-87) miljoner kronor och nettoomsättningen till 1 088 (1 002) miljoner kronor.

Setra redovisar en resultatförbättring på 109 Miljoner kronor 2020 jämfört med föregående år. Betydligt lägre försäljningspriser i genomsnitt jämfört med 2019 har kompenserats av lägre råvarupriser, positiva valutaeffekter, lägre fasta kostnader och högre leveransvolym. I coronakrisens inledning fattades beslut om minskad juliproduktion medan sågproduktionen i övrigt fortgått normalt och helt utan permitteringar. Covid 19-relaterad sjukfrånvaro har ökat men inte nämnvärt påverkat verksamheten. Marknadsläget har förbättrats väsentligt under årets andra halvår.

– Efterfrågan har varit god på våra marknader under hösten och läget ser ut att bestå i början av 2021. Covid 19-situationen i världen är allvarlig just nu men vi hoppas på en ljusning med tanke på vaccinen, säger Katarina Levin, Setras vd.

I början av november avgick den första större skeppningen med hyvlade varor från Setras sågverk i Hasselfors till Setras distributionslager i England efter det att en strategisk investering i form av en ny justeringshyvel färdigställts.

KL-trä fabriken i Långshyttan utvecklas positivt och avslutar i dagarna sin första stora leverans och det med god feedback från kunden Veidekke som bygger Cederhusen i Stockholm.

Setra träffade i inledningen av fjärde kvartalet avtal angående försäljning av Rolfs såg i Kalix till Stockhult Holding. Stockhult är bland annat ägare till ett sågverk i Glommersträsk och har för avsikt att återuppta verksamheten på platsen. Tillträdet skedde den 11 december 2020.

Kassaflödet från den löpande verksamheten januari t.o.m. december uppgick till 383 (179) Miljoner kronor. Ökningen beror främst på minskat rörelsekapital i kombination med rörelsens resultat. Den finansiella nettoskulden uppgick till 301 (403) Miljoner kronor vid periodens utgång, vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 19 (28) procent.

Nyckeltal*

okt-dec (3 mån)

jan-dec (12 mån)

2020

2019

2020

2019

Nettoomsättning, Miljoner kronor

1 088

1002

4 131

4 264

Rörelseresultat, exkl. engångsposter, Miljoner kronor**

58

-89

107

24

Rörelseresultat, Miljoner kronor

61

-87

117

8

Resultat efter skatt, Miljoner kronor

42

-82

71

-10

Rörelsemarginal, exkl. engångsposter, %

5,3

-8,9

2,6

0,6

Avkastning på operativt kapital, %, RTM

6,9

0,5

Kassaflöde från löpande verksamhet, Miljoner kronor

-9

54

383

179

 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062