23948sdkhjf

Ett steg närmare en automatiserad travmätning

Under hösten har Biometria tillsammans med leverantörerna Mabema och Cind kopplat deras teknik med automatisk volymsbestämning av biltravar mot Biometrias fjärrmätningscentraler. Den snabba teknikutvecklingen skapar möjligheter till effektivisering och mätning av hög kvalitet.

− Virkesmätningen har sett likadan ut under många år men nu står vi inför ett paradigmskifte, säger Stefan Backman, affärsutvecklare på Biometria. Med digitaliseringen och en snabb teknikutveckling har maskininmätning och AI blivit ett naturligt steg för oss. De stora bitarna är på plats och med ökad automatisering i volymmätningen, och större volymer i fjärrmätningssystemet kan vi öka effektiviteten. Det är viktigt och överordnat att vi ska ha hög kvalitet på vår mätning så volymen är rätt i affärerna.

Tekniken har haft ett fokus på rundvirke men lösningar för hantering av sönderdelade sortiment finns redan. Enligt Stefan Backman breddar det kundbasen till värmeverken som eldar med fasta biobränslen.

− Automatiserad volymmätning av biltravar är ett steg på vägen mot helt automatiserad mätning som innebär att även kvalitet hanteras. Det steget kräver fortsatt teknikutveckling och under året räknar vi med att flöden från skogsföretagens egen skog skall kunna mätas helt automatiskt. All automatisk verksamhet kräver dock övervakning, säger Stefan Backman.

En liknade lösning den som Mabema och Cind utvecklat kommer att implementeras i Biometrias egna system under årets första kvartal. Mabema startade under tidig höst med Vidas sågverk i Nössemark och Tranemo. Runt årsskiftet startades Södras massabruk i Värö. Cind kopplade med start i november på Stora Ensos bruk i Kvarnsveden och därefter Fors, terminalen i Lomsmyren, Holmens bruk i Hallstavik samt BillerudKorsnäs bruk i Karlsborg. Ett tjugotal mottagningsplatser står på tur för Cind.

Emma Svensson, chef för distriktet inom Biometria som omfattar Värö bruk, menar att en stor fördel med automatiserad mätning är logistiken som medger inflöde dygnet runt samtidigt som fördelning av personal under dygnets timmar blir lättare.

− Vårt uppdrag är att effektivisera för våra kunder. Det är det här ett bra exempel på. Arbete flyttas från mottagningsplatserna till fjärrmätningscentralerna. Både Cind och Mabema kan dela upp traven i flera dimensioner så mätmetoden kan i större omfattning användas för sågbara sortiment, det öppnar upp även för effektivisering hos sågverkskunder, säger Emma Svensson.

Andra delar i flödet är leveransavisering som chauffören gör redan ute i skogen när virket hämtas. För ett effektivt förlopp ska chaufförerna helst utbildas för att också kunna sköta hela avlämningen av leveransen vid mottagningsplatsen. Biometria arbetar alltså tillsammans med industrin, åkerierna och teknikleverantörer för att få effektivitet i hela flödet.

− Vi är stolta över att hantera de stora volymerna. Som mest rullar det en lastbil genom Mabemas mäthall i Värö varannan minut. Vårt samarbete har präglats av mycket fokus och framdrift från Biometria och vi har kunnat leverera det Biometrias kunder önskat, säger Magnus Lundberg, VD för Mabema.

Även med Cind har Biometria ett intensivt samarbete. Marcus Schelin, VD för Cind säger att det gemensamma fokuset på att få till en hög automatiseringsgrad har varit en förutsättning och att mycket nu kommer att hända.

− Vi avser nu att rulla ut AI-modellen tillsammans med Biometria på alla Cinds anläggningar i Sverige, vi har avtal med i stort sett alla kunder att få in den funktionen. Nästa steg är att hitta metoder för kvalitetsbestämning vilket vi har goda förutsättningar att göra. Vi har kommit långt när det gäller utbyte av data vilket krävs för att göra modellen bättre. Nu arbetar vi kontinuerligt för att förbättra modellen ytterligare, säger Marcus Schelin.

Peter Eklund, Biometrias VD ser goda förutsättningar att högre grad av automatisering ger bättre mätningsresultat.

− Vi har i utrullningen av ny teknik tillsatt en liten grupp med kvalificerade medarbetare som noga följer mätningsresultatet vid helautomatiserad volymmätning och styr utrullningen tillsammans med leverantörerna.

Fjärrmätningscentralerna hos Biometria mäter för närvarande i årstakt in ca 30 milj. m3fub av den totala volymen 84 milj. m3fub. Andelen fjärrmätta volymer med helautomatisk bestämning av volymen ökar nu snabbt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.189