23948sdkhjf

Sveaskogs resultat minskar med 24 procent

Sveaskogs operativa rörelseresultat för 2020 uppgick till 1,2 miljarder svenska kronor, vilket är 24 procent lägre än för motsvarande period föregående år.

2019 var det operativa rörelseresultatet  nästan 1,5 miljarder kronor  (1 ,483 miljoner kronor).

Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 850 miljoner svenska kronor.

Nettoomsättningen Januari – december 2020 minskade med åtta procent till 6 597 miljoner svenska kronor  (7 209).

Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt nio procent och de totala leveransvolymerna minskade med en procent. 

Resultatförsämringen förklaras främst av lägre priser och ökade kostnader för skogs- och naturvård samt vägar, men har delvis kompenserats av högre leveranser från egen skog, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

Sveaskogs nye vd och koncernchef Per Matses, som efteträtt Hannele Arvonen, kommenterar:

– En resultatminskning har varit förväntad då priserna på våra produkter successivt sjönk under 2019 och trenden fortsatte in i 2020. I genomsnitt var priserna nio procent lägre jämfört med föregående år.  

– Skogsstyrelsens årliga inventering av naturvårdshänsyn visar att 97 (98) procent av Sveaskogs avverkningar skett utan stor miljöpåverkan. I beräkningen bedöms parametrarna lämnade hänsynsytor, sparade naturvärdesträd och undvikande av markskador vid avverkning.    

– Den slutliga inventeringen av skador från granbarkborren år 2020 visar på närmare 8 miljoner kubikmeter skadat virke, vilket gör 2020 till nytt rekordår i Sverige. Angreppen var under 2018 störst i Götaland, men tyngdpunkten har successivt flyttat sig norrut och vi ser nu de största skadorna i Svealand. Inom Sveaskog gör vi flera akuta insatser för att minska skadeverkningarna och medverkar i utvecklingen av förebyggande åtgärder. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078