23948sdkhjf

Dispens ges för skydd mot granbarkborrar

Kemikalieinspektionen har beviljat undantag från kravet på produktgodkännande för tre växtskyddsmedel mot granbarkborrar. Medlen används för att fånga in granbarkborrar inom skogsbruket för att undvika stora skador på skogen.

Kemikalieinspektions dispenser gäller produkterna TYPO-Lab A10, Typosan IPS och Phero-X-Lure IT.

Bakgrunden är att skadorna från granbarkborre i Sverige aldrig har varit så stora som de senaste två åren. Under den här perioden var mängden skadad skog större än alla angrepp tillsammans de senaste femtio åren. Granbarkborreangreppen gör att träd måste avverkas i förtid vilket skapar en brist på virke hos industrin. Samtidigt skapas stora ytor som måste återplanteras. Angreppen är omfattande i stort sett i alla län i Götaland och i Svealand. Skadorna 2021 förväntas bli i nivå med skadorna 2020.

Medlen innehåller lockämnen av typen feromoner, som lockar till sig barkborrar. Lockämnena är placerade i mekaniska fällor som gör att barkborrarna flyger in i och fastnar i fällorna. Bekämpning av granbarkborre med feromon i kombination med fällor behöver göras under flera år för att uppnå avsedd effekt.

Behandling med TYPO-Lab A10, Typosan IPS eller Phero-X-Lure IT får göras i de bekämpningsområden som fastställts av Skogsstyrelsen. På grund av medlens egenskaper ska skyddshandskar användas vid hantering.

Medel som beviljats nöddispens

Typo-Lab A10: dispensen gäller från 15 april 2021 till 13 augusti 2021

Typosan IPS: dispensen gäller från 15 april 2021 till 13 augusti 2021

Medel som beviljats nöddispens

Typo-Lab A10: dispensen gäller från 15 april 2021 till 13 augusti 2021

Typosan IPS: dispensen gäller från 15 april 2021 till 13 augusti 2021

Phero-X-Lure IT: dispensen gäller från 1 april 2021 till 29 juli 2021

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093