23948sdkhjf

Skogsstyrelsen avbryter satsning på granbarkborre-fällor

Skogsstyrelsen kommer inte att sätta ut granbarkborrefällor vid formellt skyddad skog under 2021. Detta med anledning av den nyligen presenterade rapporten som visar att fällor har tveksam effekt vid bekämpning av granbarkborre.

En av de åtgärder som Skogsstyrelsen använt sig av för att bekämpa angrepp av granbarkborre i formellt skyddade områden är granbarkborrefällor. Men nu avbryter Skogsstyrelsen denna särskilda satsning med anledning av den nyligen presenterade rapporten från Skogforsk som visade att dessa fällor har tveksam effekt.

– Med den kunskap vi har idag om fällors effekt är det inte ekonomiskt försvarbart att lägga skattepengar på utsättning av fällor. Det är bättre att satsa dessa pengar på andra, viktigare åtgärder för att komma tillrätta med granbarkborreproblemen, säger Johanna From, regionchef på Skogsstyrelsen.

Den viktigaste åtgärden för att bekämpa granborren i produktionsskogen, och i anslutning till skyddade områden, är att söka upp angripna träd, avverka och forsla bort dem ur skogen medan det fortfarande finns granbarkborrar kvar i barken – den så kallade sök och plock metoden. Men fällor kan fortfarande användas som ett komplement av den som vill.

– Vi ändrar inga rekommendationer till skogsägare gällande användning av fällor i nuläget. Beslutet rör enbart Skogsstyrelsens satsningar utifrån vad vi bedömer är mest kostnadseffektivt, säger Johanna From.

I formellt skyddad skog gäller inte samma regler för bekämpning av skadeinsekter som i produktionsskogen. Även syftet med bekämpningen skiljer sig åt. I produktionsskogen bekämpas granbarkborren för att rädda virkesvärdet. I det formellt skyddade området görs åtgärderna för att bevara områdets naturvärden.

– Vi kommer att fortsätta som tidigare med naturvårdande åtgärder i de skyddade områdena för att syftet med skyddet ska nås, vilket innebär att angrepp begränsas genom exempelvis fällning eller barkning när det är lämpligt, säger Johan Åberg, områdesskyddsspecialist på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen fortsätter också samverkan i Stoppa borrarna rörande hur granbarkborre hanteras i skyddade områden och andra områden med höga naturvärden tillsammans med Naturvårdsverket och representanter från länsstyrelsen och skogsbruket.

Skogsstyrelsen kommer som tidigare att använda granbarkborrefällor i övervakningssyfte för att se när granbarkborrarna svärmar och därmed riskerar att angripa nya träd. Svärmningsövervakningen görs tillsammans med andra aktörer inom Stoppa borrarna med start vecka 17.

 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109