23948sdkhjf

Tillväxt i Isotimber

De preliminära siffrorna visar att nettoomsättningen för 2020 uppgick till 12,7 miljoner kronor, jämfört med 7,8 miljoner förra året. Efter aktivering av tidigare utsatt skattefördel landade resultatet på 0,7 miljoner kronor. Det innebär 61 procent ökad omsättning mot föregående år och ett försiktigt positivt resultat för första gången.

Leverans av stommen till ett äldreboende i Hudiksvall bidrar i hög grad till tillväxten. Företaget har även nått andra framgångar under 2020, bland annat patent i Japan, högsta betyg av Byggvarubedömningen och start av ett utvecklingsprojekt kring 100 procent fossilfria byggelement. Man har även uppmärksammats i teveprogrammen Husdrömmar och Grand Designs Sverige.

2020 var ett tufft år på flera sätt. Isotimber har påverkats genom att all personal till slut fick korttidspermitteras med 60 procent från och med december 2020, fram till åtminstone mars 2021, p g a att projekt skjutits upp med anledning av pandemin. Fabriken fick stängas ned helt en kort period, men ingen smittspridning påvisades som tur var och kunde öppna strax igen. Funktionerna i organisationen har bibehållits under tiden, för en fortsatt stabil hantering av sälj- och offerthantering, och att enkelt kunna växla upp vid en större orderingång. Företaget har p g a Covid-19 erhållit stöd för korttidspermittering, samt även beviljats uppskov med skatter och avgifter.

Samtidigt har bolaget nått många fina framgångar under 2020, varav en är den ökade omsättningen med 61 procent. Den beror främst på Isotimbers hittills största affär, stommen till ett äldreboende i Hudiksvall med 48 lägenheter och 4900 kvadratmeter bruttoarea (BTA) som levererades till det PEAB-ägda Hälsingebygg, som även blir ett värdefullt referensobjekt. En ny Teknikhandbok har släppts, vilken är ett viktigt verktyg för flera aktörer i byggsektorn.

Forskning och utveckling genom samarbete är fortsatt viktigt för bolaget. Förutom det pågående EU-projektet Infuturewood startades ett nytt forskningsprojekt; 100 % fossilfria byggskivor och byggelement, där ett fossilfritt biobaserat lim utvecklas i samarbete med två stora bolag i branschen och med RISE som projektledare. Likaså startades projektet Framtidens design där deltagarna utgör hela kedjan från beställare (driftansvarig) - tillverkare - återvinningsindustri, med syfte att förbättra möjligheterna till återbruk av träbyggnader. Bolaget har även engagerat sig för att stötta projektet Jamtli Living University med fokus på hållbarhet.

Ett mycket viktigt steg för Isotimber under 2020 var även att bolagets produkt blev publicerad med högsta betyg av Byggvarubedömningen (BVB) som vill främja hållbart byggande genom att ställa krav på produkters kemiska innehåll likväl som miljöpåverkan under livscykeln.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078