23948sdkhjf

Miljoner ska rädda ask och alm

Sveaskog satsar 500 000 kronor i år, med uppskalning kommande år för att tillsammans med Skogforsk och SLU bygga upp ett projekt för att rädda asken och almen. Ask och alm är två välkända och omtyckta trädslag i Sverige, men tyvärr är båda arterna hotade och riskerar att bli mycket sällsynta inom en relativt snar framtid.

– Asken och almen är väldigt viktiga och populära, vilket märks i att de ofta planterats som vårdträd på gårdar. Men de är hotade och därför satsar vi en halv miljon i det här projektet för att försöka bevara dem. Ambitionen är att skala upp satsningen de kommande åren, säger Fredrik Klang, skogbrukschef på Sveaskog

Bakgrunden till hotet är sjukdomar som drabbar träden. Almsjukan upptäcktes i Sverige på 1950-talet och är en svampsjukdom som sprids med skalbaggen almsplintborre. När ett träd blir smittat så resulterar det i att trädet dör. Sjukdomen är nu utspridd över hela almens utbredningsområde, vilket resulterat i att almen minskar snabbt i antal och nu riskerar att försvinna helt. På vissa håll bekämpas sjukdomen genom mycket aktiva skötselåtgärder, men om man inte lyckas skapa resistenta almar är den strategin på sikt omöjlig.

Askskottssjukan orsakas av en svamp och upptäcktes i Sverige för första gången 2001. Man tror att svampen kom till Europa genom att man planterat arten Manchurisk ask som fört med sig svampen som sedan snabbt har spridit sig. Idag är de flesta askar angripna och en stor del av dem har dött. Enstaka askar har en viss resistens och det är viktigt att identifiera dessa träd.

Både alm och ask har ett stort antal arter som är beroende av dem, till exempel många arter av mossor, lavar och insekter. Almen är en viktig värd för 250 arter varav 121 är rödlistade. Asken är en viktig värd för 200 arter varav 94 är rödlistade. När alm och ask minskar så riskerar många av dessa arter att helt försvinna redan innan träden har dött ut.

– Om vi lyckas identifiera resistenta träd och sedan uppföröka dem, så kan vi rädda trädarterna men det är bråttom för många av de arter som är beroende av dessa träd, säger Johanna Witzell på Sveriges Lantbruksuniversitet.

De senaste åren har det påbörjats ett arbete med att rädda asken genom att med hjälp av allmänheten lokalisera träd som verkar vara resistenta och sedan testa dessa (läs mer på raddaasken.nu).

– Finansieringen för detta arbete har dock fram till nu varit otillräcklig och inte säkerställd långsiktigt. Betydligt mindre arbete har gjorts på alm men nu vill vi med denna satsning starta upp arbetet med att rädda även detta trädslag, säger Thomas Kraft på Skogforsk.

Historik

Almen och asken har en viktig plats i vårt kulturella arv. I asatron omtalades asken Yggdrasil i vars krona asagudarnas hem Asgård fanns. Den första kvinnan skapades från en alm och fick namnet Embla, medan den första mannen skapades från en ask och fick namnet Ask.

– Det känns som en självklarhet att vi måste göra vad vi kan för att rädda dessa arter, säger Fredrik Klang.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.257