23948sdkhjf

Stabilt resultat för Södra

Södra redovisar ett stabilt resultat för det första kvartalet 2021. Rörelseresultatet uppgick till 547 miljoner kronor, vilket är en ökning med över 140 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet är en effekt av den stärkta prisbilden för Södras huvudprodukter sågade trävaror och massa.

Södra:s nettoomsättning ökade med tre procent till 5,7 miljarder kronor. Rörelsemarginalen förbättrades till 10 procent och avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 10 procent. Soliditeten uppgick till 59 procent, vilket är en förstärkning från årsskiftet.

– Vi har starka marknader för Södras huvudprodukter i en tid präglad av stor global osäkerhet. Utvecklingen drivs framåt av en god efterfrågan och gynnsam prisutveckling. Våra industrier har också producerat höga volymer med bra kvalitet. Vi fortsätter nu att skapa ytterligare förutsättningar för en lönsam och hållbar tillväxt som ökar medlemsvärdet och stärker Södras kärna, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef. 

Satsningar för långsiktigt ägarvärde

Under kvartalet bildades affärsområdet Innovation. Därtill har Södra också beslutat om nya investeringar i industristrukturen beslutats, som förvärven av ett nytt sågverk och impregneringsverk. Det är enligt Södra en strategisk satsning för att på sikt öka både Södras produktionskapacitet och skapa synergier. Förvärven säkrar avsättningen av medlemmarnas råvara och stärker kunderbjudandet inom svensk bygghandel ytterligare.

– Utsikterna ser goda ut i närtid. Pandemin gör det svårt att göra bedömningar som sträcker sig över hela året, men vi ser samtidigt att det finns en god underliggande efterfrågan på skogsbaserade produkter i den pågående omställningen mot en mer hållbar bioekonomi. Nu fokuserar vi på det vi kan påverka genom att förbättra familjeskogsbrukets förutsättningar och förädla skogsråvaran till klimatsmarta produkter och lösningar, säger Lotta Lyrå.

Södra Wood mest lönsamt

Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 23 MSEK (1). Resultatet är en konsekvens av förbättrade marginaler.

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 378 MSEK (27) och avspeglar den betydligt högre prisbilden på sågade trävaror. Samtidigt var den underliggande efterfrågan på sågade trävaror fortsatt god, samtidigt som lagernivåerna var på en historiskt låg nivå för säsongen.

Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 376 MSEK (302). Resultatförändringen förklaras av en förbättrad prisnivå, samtidigt som lägre volymer och en starkare svensk krona påverkade negativt.

Affärsområdet Södra Innovation bildades i mars månad och redovisar ett rörelseresultat för perioden på −52 MSEK (−23). Det nya affärsområdet leder Södras arbete med kommersialisering och affärsutveckling.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.156