23948sdkhjf

Storsatsning på bioekonomi vid KAU

Karlstads universitet vill utbilda studenter som ska kunna driva omställningen de nya, skogsindustrirelaterade arbetsuppgifter som krävs i en framtida cirkulär bioekonomi. KK-stiftelsen har beviljat KAU ett anslag på drygt två miljoner kronor för att tillsammans med näringslivet ta fram utbildning på avancerad nivå inom området skoglig bioekonomi. Inför hösten 2022 ska studenter kunna börja på de nya kurserna.

För den akademiska miljön inom projektet handlar bioekonomi om att få skogens resurser att räcka till både nya material, papper, sågade produkter och fasta och flytande bränslen i en värld vars behov ökar hela tiden, säger Gunilla Carlsson Kvarnlöf, universitetslektor i kemi vid Karlstads universitet. Vi är därför mycket glada över att vi genom anslaget från KK-stiftelsen får möjlighet att fortsätta utvecklingen av forsknings- och utbildningsmiljön inom området skoglig bioekonomi.

I Värmland har skogsindustrin pekats ut som den högst prioriterade näringslivssektorn och inom forskningsmiljön Pro2BE, Processer och produkter för en hållbar bioekonomi, driver universitetet idag många projekt i nära samarbete med näringsliv och samhälle.
En utmaning för företag är att finna relevant arbetskraft både i ett kort och långt perspektiv. Syftet med Pro2BE Avans Bioekonomi är att förbereda studenterna för de nya, skogsindustrirelaterade arbetsuppgifter som krävs i en hållbar cirkulär bioekonomi.

– Få platser i världen har bättre förutsättningar att bedriva forskning, utveckling och utbildning inom skoglig bioekonomi än regionen kring Karlstads universitet, säger Gunilla Carlsson Kvarnlöf. Här finns världsledande företag och koncerner samt prisbelönta klusterorganisationer, som alla arbetar med processer och produkter från skogen. Med utbildningar som möter industrins kompetensbehov utbildar vi studenter som kan driva omställningen till en skoglig bioekonomi.

Näringslivssamverkan
– Skogsindustrierna är mycket positiva till satsningen och industrin har ett stort framtida behov av att rekrytera välutbildade ingenjörer, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på branschorganisationen Skogsindustrierna. Att stärka den skogsindustriella utbildningen på högskolenivå är viktigt för skogsnäringen och Pro2BE kommer att vara en viktig del i detta arbete.

Inom Pro2BE Avans Bioekonomi kommer universitetet i samverkan med företag utveckla:
- 60-70 hp kurser inom det bioekonomiska området för studenter med kompetens inom kemiteknik samt energi- och miljöteknik.
- Kurspaket för internationellt utbyte inom det bioekonomiska området.
- Kurser som gör att studenterna har rätt kompetens för att anställas inom det bioekonomiska området.
- Kompetensen hos lärare och forskare vid Karlstads universitet; högskolepedagogiskt, ämnesmässigt men även forskningsmässigt.

Satsning för en komplett forsknings- och utbildningsmiljö
Pro2BE Avans Bioekonomi skapar en ökad valfrihet för studenterna, vilket innebär att de befintliga civilingenjörsutbildningarnas attraktionskraft stärks. För Karlstads universitet är projektet Pro2BE Avans Bioekonomi också ett viktigt steg i arbetet att nå en komplett forsknings- och utbildningsmiljö.

– En ökad internationalisering är ett strategiskt mål för Karlstads universitet, så därför är det särskilt glädjande att vi genom den här satsningen får möjlighet att ta fram ett kurspaket som ska passa för internationellt studentutbyte, säger Gunilla Carlsson Kvarnlöf.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.126