23948sdkhjf

Högre försäljningspriser hjälper SCA

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 172 (motsvarande period 2020: 4 793) miljoner kronor. Den lägre omsättningen relaterade till den avvecklade tryckpappersverksamheten och avyttringen av Wood Supply UK, exklusive dessa effekter ökade nettoomsättningen med 8 procent.
  • EBITDA ökade med 32 procent till 1 359 (1 030) miljoner kronor, förändringen var främst hänförlig till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. EBITDA-marginalen ökade till 32,6 (21,5) procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 1 046 (628) miljoner kronor
  • Operativt kassaflöde var 475 (341) miljoner kronor

Under kvartalet stängdes SCAs återstående tryckpapperstillverkning bestående av tre pappersmaskiner på Ortvikens industriplats. 

SCAs pågående investeringsprojekt, att utöka kraftlinertillverkningen i Obbola samt att öka produktionen av CTMP (kemiskt förbehandlad termomekanisk massa) som förläggs vid Ortvikens industriplats, fortlöper enligt tidplan och budget

Så här såg det ut för SCA:s olika affärsområden
Skog
Nettoomsättningen minskade med 11 procent till 1 627 (1 833) miljoner kronor, vilket främst relaterade till lägre försäljningspriser på massaved och lägre leveransvolymer till SCAs industrier till följd av den avvecklade tryckpappersverksamheten.
EBITDA var i linje med samma kvartal i fjol och uppgick till 449 (452) miljoner kronor. 

Trä
Nettoomsättningen minskade med 12 procent och uppgick till 1 264 (1 436) miljoner kronor. Minskningen relaterade främst till avyttringen av Wood Supply UK vilket motverkades av högre försäljningspriser.
EBITDA ökade till 310 (95) miljoner kronor, vilket främst förklarades av högre försäljningspriser.

Massa
Nettoomsättningen ökade med 8 procent och uppgick till 1 288 (1 188) miljoner kronor. Förändringen var främst hänförlig till högre försäljningspriser vilket delvis motverkades av negativa valutaeffekter. 
EBITDA ökade med 107 procent och uppgick till 385 (186) miljoner kronor. Ökningen relaterade främst till högre försäljningspriser och lägre råvarukostnader vilket delvis motverkades av negativa valutaeffekter

Containerboard
Nettoomsättningen ökade med 4 procent och uppgick till 1 272 (1 219) miljoner kronor. Ökningen relaterade främst till högre försäljningspriser vilket motverkades av negativa valutaeffekter. 
EBITDA ökade med 7 procent och uppgick till 321 (299) miljoner kronor vilket främst hänfördes till högre försäljningspriser. Högre råvarukostnader och negativa valutaeffekter påverkade resultatet negativt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.268