23948sdkhjf

Utvecklade avtal balanserar risk mellan entreprenör och skogsbolag

Nyligen höll Hovrätten en maskinentreprenör ensam ansvarig för utbrottet av skogsbranden i Västmanland 2014. I de nya Allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad, ABSE 20, regleras ersättning vid stillestånd, vilket bidrar till att balansera riskfördelningen mellan entreprenörer och uppdragsgivare.

– Det är viktigt att parterna i en affärsuppgörelse vet vilket ansvar var och en har och att man på det sättet känner en trygghet och får lättare att fatta rätt beslut i vardagen. Avtalsskrivningarna om ekonomisk ersättning när maskinerna måste stå still är ett exempel. Tydligare ansvarsfördelning ger i praktiken färre misstag. Och när misstag trots allt begås blir det lättare att utreda och klargöra ansvarsfrågan, säger Anders Mörk, Skogforsk, som koordinerar arbetet i den så kallade APSE-kommittén där ABSE 20 tagits fram.

Bakom de nya Allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad, ABSE 20, står SE Skogsentreprenörerna och ett antal beställarorganisationer (bolag och skogsägarföreningar). ABSE utgör grunden i APSE, som står för Avtalspaket för skogsentreprenad.

Avtalspaketet ägs av APSE-kommittén med representanter från 15 bolag och organisationer, som tillsammans hanterar cirka hälften av Sveriges årliga virkesskörd. Det är APSE-kommittén som beslutar om förändringar och uppdateringar av avtalspaketets olika delar. 

Skogsbolag, skogsägarföreningar och entreprenörer utvecklar också löpande arbetet för att förebygga skogsbränder. Arbetet sker i samverkan med bland andra MSB, räddningstjänster och försäkringsbolag. Bland annat har riktlinjer och rutiner för skogsbrandsförebyggande åtgärder tagits fram, vilka nyligen har uppdaterats.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078