23948sdkhjf

Tallplantor säljs dubbelt mot 2017

9 miljoner. Så många tallplantor väntas Södra sälja på helåret för 2021, visar en ny prognos. Siffran är en dubblering jämfört med år 2017 och innebär att andelen tall som levererats till Södras medlemmar närmar sig historiskt höga nivåer.

– Intresset för tallen är högre än någonsin och har överträffat våra högt ställda förväntningar år efter år de senaste åren, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog. Detta är ett styrkebesked från våra medlemmar och det hårda arbetet med att öka andelen tall i skogarna. Mer tall innebär mer av rätt träd på rätt plats, vilket gynnar såväl den enskilde skogsägaren som ekosystemet och den biologiska mångfalden.

Prognosen om 9 miljoner sålda tallplantor för 2021 innebär en ökning med drygt 20 procent jämfört med fjolårets försäljning. Jämfört med försäljningen 2017 har antalet alltså fördubblats. Jämfört med lägstanivåerna från 2007–2009 har antalet sålda tallplantor mer än femdubblats.

Men det är inte bara försäljningen i absoluta tal som ökar, visar den genomgång som Södra gjort. Prognosen pekar också på att nära en fjärdedel av totalen levererade plantorna under 2021 kommer vara en tallplanta. 2021 kommer bli det första året sedan 80-talet då andelen tall överstiger 20 procent av Södras totala plantförsäljning.

– Andelen sålda tallplantor är en viktig milstolpe för Södra och familjeskogsbruket i Götaland, säger Olof Hansson. Dessutom vet vi att sådd och naturlig föryngring med tall också ökar i våra 53 000 medlemm ars skogar. Det kommer ge ökad lönsamhet och bättre tillväxt, gynnsammare skogar för viltet och ljusare och öppnare miljöer. Vi siktar mot 9,5 miljoner sålda plantor för 2022 och ska även fortsätta utveckla kunskapen kring tall och tallskogsskötsel för att vårda satsningen.

Betesskador utgör allvarligt hot Den stora ökningen kommer efter en tid med intensivt arbete för att lyfta tallen. Södra har gjort stora investeringar för att få fram fler tallplantor och aktivt informerat om vikten av att plantera mer tall i landskapet. Inte minst genom projektet Kraftsamling Tall som pågått sedan januari 2019.

Men det är än för tidigt att luta sig tillbaka. Betesskadorna på tall i Götaland är fortsatt mycket stora och de årliga skadorna ligger i dag på 15 procent, långt ifrån det nationella målet om högst fem procent.

– Betesskadorna utgör ett allvarligt hot, säger Johan Frisk, ansvarig för viltförvaltning på Södr. De kommande åren blir avgörande för tallens etablering och hur våra skogar ser ut i framtiden. De senaste årens tallplanteringar har betas hårt av vilt, vilket syns i flera studier. Nu måste vi vårda investeringen för att satsningen inte ska gå om intet, vilket bland annat kräver röjning i rätt tid och en ökad avskjutning av allt klövvilt för att uppnå bättre balans med tillgänglig foderresurs.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11