23948sdkhjf

Här ska Europas modernaste skogshamn ligga

Planeringen av den nya Farehamnen i Varberg påbörjades för fem år sedan, nu är det snart dags för byggstart. Hösten 2021 börjar bygget av det som ska bli Europas modernaste skogshamn med hög grad av elektrifiering och digitalisering. Över en miljon kubikmeter sågade trävaror skeppas årligen till Storbritannien via Varberg. Det motsvarar 35% av den svenska exporten av sågade trävaror.

– Efterfrågan på sågade trävaror till privathusmarknaden i Storbritannien och i USA är mycket stark och vi ser en långsiktigt positiv trend. Våra kunder investerar stort i sina verksamheter för att öka produktionsmängden. De investeringar vi nu genomför i den nya hamnen gör att vi står väl rustade att möta våra kunders behov av ökad kapacitet, säger Björn Alvengrip, vd för HallandsHamnar.

Flytten av hamnverksamheten är en del av stadsutvecklingsprojektet i Varberg som omfattar förläggningen av Västkustbanan i tunnel under staden och etablering av bostadsområdet Västerport. I det nya hamnområdet väster om den befintliga hamnen ska ytorna höjas och förstärkas med 1,5 – 2,5 m bland annat med hjälp av 150 000 kubik bergmassa från tunnelbygget, en positiv lösning både utifrån kostnad och miljö. Även ytan vid kaj kommer att höjas och förstärkas för att anpassa för havsnivåhöjningar på grund av klimatförändringar. Här ska hamnbassängen muddras till ett djup på 11 meter, ett arbete som är tidsstyrt från juni till och med januari på grund av djurlivet i havet.

Under byggnationen förbereds det för en omfattande laddinfrastruktur avsedd för hamnens egen maskinpark och för kunders transportfordon och fartyg. Ett eget högspänningsnät kommer att etableras som en del av de initiativ som görs för att säkra elförsörjning och kapacitet över tid. På flera platser inom hamnområdet kommer så kallade smarta sensorer att placeras för att samla in data för transportflöden och miljöfaktorer som väder och vattendjupets förändringar.

– HallandsHamnar är en viktig tillväxtmotor i regionen och tillsammans med Västkustbanans utveckling till dubbelspår och den nya järnvägsbangården knyts järnvägstransporter med sjöfart samman på ett mer effektivt sätt och logistiknavet i Halland stärks betydligt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.078