23948sdkhjf

Dramatiska effekter av skadad ungskog

En ny analys visar att skogstillväxten och framtida avverkningsmöjligheter blir 20 procent lägre än tidigare beräknat om inget görs åt de omfattande skadorna i ungskogen i de fyra länen i norra Sverige. Frågan tas upp på ett öppet seminarium den 18 juni.

Nya analyser gjorda av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU visar att skogsskadorna innebär stora effekter ifråga om tillväxt i Sveriges fyra nordligaste län. Betesskador av älg har störst betydelse men svampangrepp av törskate sänker också tillväxten.

─ De påvisade effekterna av multiskadad skog riskerar att bli enorma. Förutom att skogsägare drabbas ekonomiskt av skadorna äventyras råvaruförsörjningen till massabruk och sågverk i norra Sverige. Det får direkt följder för arbetstillfällen och samhällsekonomi, säger Tobias Gramner, projektledare för Multiskadad ungskog i norra Sverige.

För att belysa skadesituationen i ungskogen välkomnar Skogsstyrelsen och KSLA till ett seminarium vid KSLA den 18 juni. Där kommer man att beskriva skadesituationen i ungskogen och redovisa de konsekvensanalyser gällande de negativa effekterna på skogstillväxten som gjorts vid SLU. Syftet med seminariet är att tydliggöra de problem som finns i ungskogen i norr och de följder det kommer att få om inget görs.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125