23948sdkhjf

Skogforsk och Lnu i samarbete

Skogforsk och Linnéuniversitetet ingår avtal om samverkan på det skogliga området. Forskningsprojekt, arrangemang av seminarier och utveckling av utbildningar är några konkreta exempel på samverkansområden som ska utvecklas.

Avtalet tecknas av Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut, och Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet. Översiktligt vill parterna utveckla former för samverkan kring forskning, utveckling och innovation, kunskapskommunikation, fortbildning, samt grund- och forskarutbildning.

– För oss på Skogforsk är samarbeten med universiteteten mycket viktiga, säger Charlotte Bengtsson, VD på Skogforsk. Vi vill naturligtvis bidra till den växande forskningsmiljön inom skogsbruk, innovation och hållbarhet som nu utvecklas på Linnéuniversitetet. Vi bidrar med vår breda kompetens, men också med vår vana att jobba med nyttiggörande av forskningsresultat.

I avtalet identifieras också några konkreta områden där samverkan redan sker eller kan inledas i nära framtid:

Ansökningar och om finansiering samt drift av projekt och program.

Information och marknadsföring gentemot finansiärer.

Seminarier och workshops.

Användning av utrustning och fältförsök.

Utveckling av utbildningar.

Forskartjänster som delas mellan parterna.

– Vår samverkan med Linnéuniversitetet en viktig del av Skogforsks arbete med att anpassa skogsbrukets alla delar till ett förändrat klimat och att använda digitaliseringens möjligheter i en högre takt. Med det här avtalet i ryggen höjer vi ambitionsnivån ytterligare, säger Charlotte Bengtsson.

Passar väl in i Lnu:s miljö

– Det här passar så väl in i vår verksamhet i allmänhet och i vår kunskapsmiljö ”Grön hållbar utveckling i synnerhet, säger Johan Bergh, professor på institution för skog och träteknik vid Linnéuniversitetets tekniska fakultet. Vi och Skogforsk har, oberoende av varandra, gjort samma omvärldsspaning, vilket gör att våra prioriteringar för vad vi ska satsa på framöver är väldigt samstämmiga. Det bidrar till att stärka våra gemensamma insatser i avtalet och öppnar för extra möjligheter till ett givande samarbete.

Skogforsk och Teknikfakulteten vid Linnéuniversitetet har nyligen tagit fram en gemensam grundkurs i skogsskötsel. Kursen är avsedd för personal i skogsföretag som saknar skoglig utbildning. I samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, drivs sedan 2018 projektet FRAS, som står för Framtidens skogsskötsel i södra Sverige. Därtill sker samverkan i projekt som rör skogsbrukets digitalisering. När det gäller personalutbyten delar teknikfakulteten och Skogforsks forskningsstation i Ekebo på två forskartjänster.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125