23948sdkhjf

Fortsatt fall i skogsbrukets lönsamhet

Skogsbrukets lönsamhet fortsatte att falla under 2020 jämfört med 2019. Det visar skogsbruksindex som årligen publiceras av Skogforsk. Sedan 2000 har skogsbruksindex fallit från 2,25 till 1,80.

– Intäkterna för avverkat virke har stagnerat i hela landet de senaste 20 åren samtidigt som kostnaderna i skogsbruket har ökat, säger Lars Eliasson, forskare på Skogforsk.

Skogsbruksindex visar virkesvärdets relation till skogsbrukskostnaden och speglar lönsamheten i det skogsbruk som bedrivs av större skogsägare.

För 2020 föll skogsbruksindex till 1,8 vilket ska jämföras med 1,9 för 2019. Det beror främst på att den genomsnittliga virkesintäkten vid bilväg minskade med 2,5 procent till 445 kronor per kubikmeter (m3fub). Samtidigt ökade de totala skogs­brukskostnaderna på det egna skogsinnehavet med 4,0 procent till 254 kronor per avverkad kubikmeter.

– Förklaringen ligger i minskade virkesvärden i södra Sverige, vilket bland annat beror på kvalitetsnedsättningar på grund av granbarkborreskador. Samtidigt ökade drivningskostnaderna i norra Sverige till följd av en ökad andel gallring, säger Lars Eliasson.

I storleksmässig nämnd ordning ingår drivning (avverkning och transport till bilväg), skogsvård, skogsbilvägar (byggnation och underhåll), administration samt övriga kostnader i den samlade skogsbrukskostnaden. Jämfört med 2019 ökade kostnaden för normal slutavverkning med 2,7 procent och för gallring med 2,3 procent. Kostnaden för skogsvård var oförändrad räknat per avverkad kubikmeter, men den ökade räknat per hektar.

Kostnaderna för skogsbilvägar ökade med 17 procent, vilket gav nya toppnivåer i både södra och norra Sverige. År 2000 uppgick vägkostnaderna till sex procent av den totala skogsbrukskostnaden. Under 2020 ökade andelen till 14 procent.

– Ett varmare och fuktigare väder ger färre dagar med vinterväglag. Det innebär att bättre vägar behövs för att bibehålla en jämn takt av virkesleveranser till industrin, vilket ökar vägkostnaderna. Ett alternativ kan vara att öka virkeslagren, men det medför kostnader i andra delar av försörjningssystemet, säger Lars Eliasson.

Framräkningen av skogsbruksindex bygger på uppgifter som inhämtas via en enkätundersökning där deltagande skogsägare står för cirka två tredjedelar av den årliga avverkningsvolymen i Sverige. I sammanställningen räknas Götaland och Svealand som södra Sverige medan övriga delar av landet räknas som norra Sverige.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.079