23948sdkhjf

Sveriges största skogägare: så ägs den svenska skogen

Sveriges största skogsägare heter Sveaskog. Räknar man ihop detta statligt ägda bolags innehav med Fastighetsverkets blir statens ägande cirka 3,5 miljoner hektar. Men även stora privata ägare finns. Nedan kan du se vilka de är.

Sveaskog äger alltså mest skog av alla bolag eller personer i Sverige. Näst efter detta statliga bolag kommer två privata, SCA och Stora Enso, som tillsammans äger cirka 3 miljoner hektar. Andra stora skogsägare är Holmen och Bergvik Skog Öst.

De stora skogsbolagen har sitt största skogsinnehav i norra Sverige, till stor del i inlandet. Men även i de södra delarna av landet finns de stora skogsbolagen med högt upp på de flesta länslistorna över största skogsägare. I flera län är också Svenska kyrkan stora ägare, genom de så kallade prästlönetillgångarna. I Småland och på Gotland är kyrkan bland de allra största skogsägarna. Prästlönetillgångarna förvaltas dock av varje enskilt stift, vilket gör att kyrkan inte finns med som storägare i hela riket. Där skulle man annars ligga ungefär i mitten av tio-i-topplistan.

En del stora skogsägare är i sin tur ägda av andra bolag eller stiftelser. Vi går inte in på alla ägarförhållanden, eftersom dessa ofta är rätt komplexa och dessutom kan skifta snabbt. Men ägandet till Scaninge Holding kan anas i namnets inledning, medan Kopparfors i skrivande stund kontrolleras av tre Wallenbergstiftelser.

Runt hälften av all produktiv skog i Sverige ägs av privata mindre skogsägare, alltså det som brukar kallas familjeskogsbruk. Dessa drygt 300 000 ägare har i genomsnitt cirka 45 hektar, med stor variation mellan störst och minst, och många av dem är anslutna till någon av de stora skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog och Norra Skog.

Jämför gärna med vår tidigare redovisning från 2017.

Största skogsägare i riket

(ägd skog i hektar)

1 Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag 2948311

2 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 1315439

3 Stora Enso Skog och Mark AB 1201261

4 Holmen Aktiebolag 600706

5 Statens Fastighetsverk 545273

6 Holmen Skog Mitt AB 378394

7 SCA Skogsfastigheter Aktiebolag 332293

8 Bergvik Skog Öst AB 320233

9 Kopparfors Fastigheter AB 230363

10 Scaninge Holding AB 164316

Största skogsägare i några län som representerar olika delar av landet

Stockholms län

1 Holmen Skog Mitt AB 8707

2 Fortifikationsverket 6312

3 Östanå Gods AB 5885

4 Skogssällskapets fastighets 4182

5 KMN Förvaltning AB 3692

6 Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag 3316

7 Prästlönetillgångarna 3203

8 Beck-Friis Friberg, Beata 2848

9 Stiftelsen Danviks Hospital 2822

10 Nynäshamns Kommun 2574

Jönköpings Län

1 Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag 49352

2 Prästlönetillgångar i Växjö Stift 14999

3 Bordsjö Fideikommiss Aktiebolag 4675

4 Linköpings Stifts Prästlönefond 4209

5 Prästlönetillgångarna i Skara Stift 4141

6 Wallnäs Aktiebolag 3867

7 Moltke-Huitfeldt, Julie Marie 3209

8 Wareborn, Ingemar 2479

9 Hermelin, Fredrik Söderling 2403

10 Wareborn, Dan 2297

Gotlands Län

1 Prästlönetillgångar i Visby Stift 7360

2 Naturvårdsverket 3112

3 Stiftelsen Liljewalchska Donationen 1790

4 Nordkalk Aktiebolag 1713

5 Cementa Aktiebolag 1179

6 Andersson, Axel Didrik 715

7 Thunegard, Per Anders 706

8 Fortifikationsverket 635

9 Region Gotland 600

10 Jakobsson, Sylve 510

Värmlands Län

1 Stora Enso Skog och Mark AB 433977

2 Kopparfors Fastigheter AB 47547

3 Prästlönetillgångar 34605

4 Skanse, Per Fredrik 15901

5 Naturvårdsverket 9340

6 Lander, Ola 8574

7 Lander, Jan 8395

8 Lander, Per 8395

9 Lander, Ulf 8395

10 Sonebrink, Sture Per Anders 7735

Dalarnas Län

1 Stora Enso Skog och Mark AB 382475

2 Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag 175853

3 Bergvik Skog Öst AB 152022

4 Älvdalens Jordägande Socknemän 56986

5 Kopparfors Fastigheter AB 47778

6 Särna och Idre Jordägares 38911

7 Lima Jordägande Socknemän 36175

8 Fortifikationsverket 29842

9 Orsa Besparingsskog 27400

10 Prästlönetillgångar i Västerås Stift 23731

Gävleborgs Län

1 Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag 164121

2 Holmen Skog Mitt AB 161626

3 Stora Enso Skog och Mark AB 151037

4 Kopparfors Fastigheter AB 129839

5 Bergvik Skog Öst AB 63389

6 PI Skog Syd AB 61141

7 Orsa Besparingsskog 32070

8 Prästlönetillgångarna 24096

9 Forssberg, Per Olof 9792

10 Stellnert, Carl 9792

Västerbottens Län

1 Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag 689399

2 Holmen Aktiebolag 372117

3 SCA 183566

4 Statens Fastighetsverk 115588

5 Rundviksverken Aktiebolag 77843

6 Svanö Aktiebolag 46915

7 Tärna-Stensele Allmänningsskog 38008

8 Vilhelmina Övre Allmänningsskog 36221

9 Scaninge Holding AB 32081

10 Sorsele Övre Allmänningsskog 24087

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.157