23948sdkhjf

Mjukpapper ska vara miljösäkrat

Hygien- och hälsobolaget Essity samarbetar med Forest Stewardship Council (FSC) och Consumer Goods Forums (CGF) initiativ Forest Positive Coalition of Action för att ytterligare stärka ansvarsfullt skogsbruk, vårda skyddsvärda skogar och öka certifieringen av skogsbruket i nordvästra Ryssland. Avskogningen är en av huvudfrågorna vid det pågående klimatmötet COP26 i Glasgow, eftersom avskogning och skogsförstörelse i hög grad påverkar klimatförändringarna.

Essity medfinansierar projektet, där syftet är att erbjuda utbildning och workshops till skogsförvaltare och myndighetspersoner för att öka införandet av praxis inom hållbart skogsbruk i nordvöstra Ryssland, samt att engagera lokalsamhällen och andra lokala intressenter i en process för landskapsplanering. Projektet är en uppföljning av tidigare framgångsrika samarbeten där FSC tillsammans med bland andra Greenpeace Ryssland och WWF Ryssland, har arbetat med myndigheterna för att införa ett formellt skydd för skyddsvärda skogar i Dvinsky-regionen. Dessa skogar i nordvästra Ryssland är Europas största sammanhängande skogsområde med stora naturvärden. Under 2021 medverkar Essity också tillsammans med CGF:s övriga medlemmar i Forest Positive Coalition i flera andra projekt för stärkt skogsskötsel och för att förhindra avskogning. Arbetet med att säkra återväxten och identifiera skyddsvärd skog är i linje med Essitys åtagande att främja den biologiska mångfalden och verka för att fler skogsbruk ska bli certifierade.

Consumer Goods Fourm är en global samarbetsorganisation för tillverkare och återförsäljare av konsumentprodukter. Utöver initiativet för att öka ansvarsfullt skogsbruk, driver CGF en rad olika program inom hållbarhet, hälsa, och produktsäkerhet. I samband med det pågående COP26-mötet i Glasgow arrangerar CGF en paneldiskussion om industrins omställning till nettonollutsläpp, vilket Essity ämnar uppnå till år 2050. Essitys vd och koncernchef, Magnus Groth, deltar i diskussionen tillsammans med andra företagsledare och representanter från FN. Fokus i diskussionerna kommer att ligga på hur företag inom området för konsumtionsvaror med snabb omsättning och detaljhandelsföretag inför sina marknadsintroduktioner kan samarbeta såväl med andra företag i samma bransch som intresseorganisationer för att uppnå detta delmål och i slutänden halvera utsläppen fram till 2030.

– Vi behöver samarbeta mer för att lyckas med våra egna mål och bidra till våra gemensamma mål för ökad hållbarhet. Utbyte av kunskap och erfarenheter stärker våra ambitioner och förmågor att nå mål på kort och lång sikt, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.499