23948sdkhjf

Skogägare vann mot staten

Precis före jul bekräftade Mark- och miljööverdomstolen att de markägare som hindrats att bruka sin skog på grund av artskyddsregler har rätt till ersättning.

– Det är mycket glädjande besked och en stor lättnad. I första hand för de skogsägare som hittills har förhindrats att bruka sin skog och där myndigheterna nekat ersättning. Men även för andra skogsägare kan komma att drabbas av samma sak, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna

Det var tre skogsägare som tvingats stämma staten då de nekats ersättning för skog som de inte har fått avverka. Fallen gäller förekomst av tjäder och växten knärot. Markägarna har tvingats stämma staten för att få ut den ersättning de har rätt till enligt grundlagen. Processerna har pågått under flera år.

– Detta borde vara självklart och ingenting som ska behövas tvistas om i domstol. Det som är märkligt är hur myndigheterna agerat i strid med svenska lagar och bestämmelser, säger Paul Christensson.

Förutom betydelsen för enskilda skogsägare menar LRF Skogsägarna att domarna även har betydelse för landsbygden och för tilltron till statens spelregler.  

– Nu kommer skogsägare fortsätta våga investera i skog och skogsbruk. Men våra myndigheter måste i framtiden undvika felaktig tolkning av svenska lagar och regler, såsom dessa fall har varit exempel på. Det drabbar i slutändan den enskilda skogsägaren vars rättigheter måste skyddas. Det drabbar också tilltron till myndigheterna, säger Paul Christensson.

LRF Skogsägarna menar att regeringen nu måste ändra artskyddsförordningen. I myndigheternas arbete med artskyddet har man valt att gå längre i tillämpningen än vad som var tänkt, vilket gör att dagens förordning inte räcker till för att hantera den grundlagsskyddade ersättningsrätten.

– Om alla dessa ärenden ska gå till domstol så kommer staten sannolikt få betala ut mångmiljardbelopp i både rättegångskostnader och ersättning till skogsägare. Det finns inga vinnare här, utan bara förlorare, säger Paul Christensson.

Mattias Johansson, chefsjurist på Södra är trots domen om ersättning inte helt nöjd.

– Domslutet gällande tjäder är glädjande, men också väntat. Vi delar däremot inte bedömningen i domen om knärot, där det krävs att markägaren först nekas dispens för att få ersättning. Vi har drivit ärendena för våra medlemmars räkning eftersom det handlar om viktiga äganderättsliga aspekter som utgår från grundlagen. Fallen är principiellt betydelsefulla och vi kommer nu analysera domskälen för att se vad detta i förlängningen innebär för våra medlemmar. 

Malin Pettersson, näringspolitisk specialist på Södra menar att utslaget är viktigt inte minst för skogsbruket som sådant.

– Detta är inte bara en seger för de berörda markägarna, utan för hela landets skogsägare. Det ska inte vara en risk att sköta skogen så att skyddade arter trivs, säger Malin Pettersson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.252