23948sdkhjf

Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper

Från och med den 21 december har Skogsstyrelsen helt slutat att registrera nyckelbiotoper. Samtidigt ska nyckelbiotoper registrerade från 27 juni 2019 avregistreras om markägaren begär det.

Skogsstyrelsen har fattat beslutet efter en analys av rättsläget sedan en rad domar kommit från kammarrätten.

Totalt har Högsta förvaltningsdomstolen nekat prövning av sex fall där skogsägare överklagat Skogsstyrelsens beslut att registrera en nyckelbiotop på ägarens mark. Därmed står domarna från kammarrätterna fast, även om de pekar i olika riktningar. Kammarrätten i Stockholm anser att Skogsstyrelsen saknar lagligt stöd att registrera nyckelbiotoper åtminstone efter det att regeringen i juni 2019 drog tillbaka det senaste uppdraget att inventera, i juni 2019. Några nya kammarrättsdomar finns inte för prövning.

"Oklart rättsläge"

– Rättsläget är så oklart att vi inte kan fortsätta registreringen av nyckelbiotoper på ett tillräckligt rättssäkert sätt för skogsägaren. Därför har jag efter att ha tagit del av underlaget från våra sakkunniga fattat beslut om att registreringarna ska upphöra, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Beslutet har föregåtts av en analys som Skogsstyrelsens experter gjort av rättsläget i en arbetsgrupp som sedan lagt fram förslaget att upphöra med registreringen.

Nyckelbiotoper kan avregistreras

Efter att Högsta förvaltningsdomstolen nekat prövningstillstånd av Kammarrättsdomen från Stockholm har det funnits skogsägare som vänt sig till Skogsstyrelsen och begärt att få sin nyckelbiotop avregistrerad. Om begäran rör en nyckelbiotop som är registrerad från och med 27 juni 2019, kommer nyckelbiotopen avregistreras. Om begäran rör en nyckelbiotop som är registrerad till och med den 26 juni 2019, hanteras den som ett överklagande och överlämnas då till förvaltningsrätten. Skogsstyrelsen menar att det finns rättsligt stöd för verksamheten i Skogsstyrelsens regleringsbrev och i särskilda regeringsbeslut under tiden före juni 2019.

Hur de nyckelbiotoper som registrerats tidigare ska hanteras är inte klart, där kommer det att behövas fler rättsliga prövningar.

Sedan den 1 januari 2021 registrerar myndigheten inte nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar. Beslutet nu innebär att registreringen av nyckelbiotoper upphör i samtliga verksamheter, alltså även om information kommer från allmänheten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094