23948sdkhjf

Anlita Safe Control för provning av svets och svetsförband

Erbjuds
Förfallodatum
den 22 februari 2019

Safe Control genomför mekaniska provningar, kemiska analyser och metallografiska undersökningar – vilken eller vilka beror vad som ska prövas – mot gällande nationella och internationella standarder och kvalitetskrav. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC.

För provning av svets och svetsförband utför vi:

Mekanisk provning 
Resultaten jämförs med fordringarna i tillämplig produktstandard då det till exempel finns fordringar på materialets hållfasthet, slagseghet, hårdhet eller bockbarhet. Vi utför även teknologiska provningar på rör. Enaxlig, statisk hållfasthetsprovning kan även utföras på kundspecifika produkter i samråd med beställaren.

Kemiska analyser och korrosionsprovningar
Med en optisk emissionsspektrometer (OES) karakteriseras metaller och identifieras ingående legeringsämnen. Resultatet kan ligga till grund för att fastställa materialets kvalitet, svetsbarhet och bestämma dess korrosionsbeständighet. 

Metallografi
Metallografiska undersökningar utförs på snitt tagna från svetsförband. Med hjälp av den makroskopiska undersökningen kontrolleras om svetsfogar har defekter eller formavvikelser. Det är vanligt att det även utförs hårdhetsprovning på det uttagna snittet för att säkerställa/bestämma svetsförbandets hårdhet. På specifika materialkvaliteter kan det också vara krav på att utföra mikroskopisk undersökning

Laboratoriet utför provning utifrån klassningssällskapens respektive regelverk. Provningen ligger till grund för klassningssällskapens utfärdande av klasscertifikat.

Andra tjänster laboratoriet erbjuder är kontroll av material, procedurprovning, tillståndsbedömning samt Z-provning.

Vill du veta mera om våra provningar? Kontakta Johan Ageryd, tel. 031-656494.

>>Provning av svets och grundmaterial

Fotot visar en makroskopisk bild av en svetsfog med tre slagginneslutningar dvs. föroreningar i svetsen. Dessa uppmättes till 1,0 - 1,8 mm.

 
Leverantör
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg
Sverige

Catarina Wernlund
Telefon: +46 31656493
Fax: +46 031-65 64 80


Se hemsidan
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Sänd till en kollega

0.095