23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

CECE – Certified Expert in CE Marking

Totalt SEK 15 740 exkl. moms
Utbildningsregion
Sverige > Skåne län > Malmö stad
Period(er)
den 23 november 2021

den 25 november 2021

Målsättning

Med CECE – Certified Expert in CE Marking når du den högsta möjliga kvalifikationen inom området CE-märkning. Inom ramen för kvalificeringsprogrammet får du ingående kunskap om hela CE-märkningsprocessen. Under hela utbildningen förtydligas alla steg från riskbedömningen tills att CE-märket sätts fast med hjälp av en virtuell maskinmodell. Modellen visar skillnaderna i tillvägagångssättet för ofullständiga, fullständiga samt sammansatta maskiner. Självklart utgör maskindirektivet 2006/42/EG grunden för alla reflektioner. Hela kvalificeringen CECE är certifierad av TÜV NORD. Efter att du har klarat slutprovet får du det internationellt erkända TÜV NORD-certifikatet samt titeln ”CECE – Certified Expert in CE Marking”.

Innehåll

Gällande lagar för maskinsäkerhet i Europa

 • direktiv för CE-märkning
 • CE-märkningens 6 steg
 • importörernas/distributörernas, operatörernas, tillverkarnas och ombudens roller och ansvarsområden

Regelverk

 • maskindirektivet i detalj: struktur, omfattning, undantag
 • andra relevanta direktiv, som t.ex. EMV- eller ATEX-direktiv

Definition av kraven

 • fastställande av grundläggande villkor
 • användning av standarder, tekniska specifikationer, direktiv, riskbedömning osv.

Tillvägagångssätt för bedömning av överensstämmelse

 • moduler för tillvägagångssätt för bedömning av överensstämmelse
 • användning av kontrollorgan

Verifiering av överensstämmelse

 • konstruktionsfas
 • produktionsfas
 • kontroll

Teknisk dokumentation

 • behov och sammanställning av tekniska underlag
 • försäkran om överensstämmelse respektive inbyggnad
 • placering och användning av CE-märket

Mer

 • CE-märkning på en grupp av maskiner
 • tillvägagångssätt vid väsentliga ändringar på en maskin
 • ombud: krav, uppdrag och ansvarsområden
 • praktiska övningar och/eller diskussioner i slutet av varje modul

Målgrupp

Denna kvalifikation riktar sig särskilt till tillverkare, importörer och integratörer av maskiner med särskilt ansvar för CE-märkning. Dessutom riktar den sig till personer som är ansvariga för maskinsäkerhet, som t.ex.:

 • konstruktörer
 • projektledare
 • planerare
 • systemintegrerare
 • säkerhetsansvariga
 • alla som deltar i CE-processen
 • skyddsombud

Förutsättningar

Förutsättningar för att kunna delta i utbildningen

 • du ska ha deltagit i utbildningen ”Grunderna inom CE-märkning” eller
 • ”CE-totalprocess enligt maskindirektivet” under de senaste två åren, eller så ska du redan ha kvalifikationen CMSE – Certified Machinery Safety Expert

Anvisning

Utbildningens innehåll riktar sig till personer som direkt eller indirekt ansvarar för CE-processer. På utbildningens sista dag fastställs deltagarens kunskapsnivå genom ett flervalsprov. Efter att du har klarat slutprovet får du det internationellt erkända TÜV NORD-certifikatet som ”CECE – Certified Expert in CE Marking”. Certifikatet gäller i fyra år och kan förlängas med ytterligare fyra år genom att du deltar i en omcertifiering.

Utbildningsadress

Enligt överenskommelse

Sänd till en kollega

0.203